BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Aanleg fietsers- en voetgangersbrug over N36 in Deerlijk

Aanleg fietsers- en voetgangersbrug over N36 in Deerlijk
Foto : © Agentschap Wegen en Verkeer – bovenstaand beeld verschilt licht van de uiteindelijke te realiseren versie

Heropstart voorbereidende werken aanleg fietsbrug over N36 in Deerlijk

Nu de technische stabiliteitsstudie voor de fietsbrug over de N36 in Deerlijk is afgerond, kunnen de voorbereidende werken voor de aanleg van die brug van start gaan. Vanaf 18 april start de herinrichting van het kruispunt Kleine Tapuitstraat-Stationsstraat. Tegelijk worden ook de nodige grondwerken opgestart. De eigenlijke aanleg van de fietsbrug is voorzien na het bouwverlof.

Technische stabiliteitsstudie

Sinds kort is de technische stabiliteitsstudie  voor de fietsbrug grotendeels afgerond  waardoor kan worden overgegaan tot het uitvoeren van de voorbereidende grondwerken.  Deze konden niet vroeger aangevat worden omdat uit de studie moest blijken hoeveel en welke oppervlakte moest ‘voorbelast‘ worden.

Voorbereidende werken

De voorbereidende werken starten vanaf dinsdag 18 april (na het paasverlof) en omvatten het volgende: 1) Herinrichting kruispunt Kleine Tapuitstraat-Stationsstraat De Kleine Tapuitstraat zal haakser worden aangesloten op de Stationsstraat voor een beter uitzicht op het fietspad. Dat fietspad krijgt een rode toplaag waar het de Kleine Tapuitstraat kruist. Het brede voetpad ter hoogte van café De Boshoek zal versmald worden om zo meer ruimte te creëren voor de draaibewegingen van grote landbouwvoertuigen. Een overrijdbare middengeleider moet ook die bewegingsvrijheid van grote voertuigen verbeteren. Deze werken zullen vermoedelijk twee à drie weken in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden. De Kleine Tapuitstraat zal tijdens deze werken afgesloten zijn ter hoogte van de Stationsstraat. De hinder in de Stationsstraat blijft beperkt: ter hoogte van de Kleine Tapuitstraat wordt het een zone 30 en fietsers richting Sint-Lodewijk moeten zich plaatselijk over de rijweg begeven terwijl het autoverkeer over versmalde rijstroken moet.  De Kleine Tapuitstraat is bereikbaar vanuit de N36 via de Gaversstraat. Tijdens de werken zal je het recreatiedomein ‘de Gavers’ niet via de Kleine Tapuitstraat kunnen bereiken maar wel via de N36. Fietsers kunnen via de lokale buurtweg het makkelijkst ‘de Gavers’ bereiken. Pas nadat de werken aan de Kleine Tapuitstraat afgerond zijn, vermoedelijk vanaf midden mei, zal de Gaversstraat definitief ‘geknipt’ worden en niet langer bereikbaar zijn vanaf de N36. Het verkeer moet vanaf dan omrijden via de Stationsstraat en Kleine Tapuitstraat. 2) Voorbereidende grondwerken Er moet ook een grote hoeveelheid grond worden aangevoerd aan de kant van de Gaversstraat en de Marquettestraat. Deze grond (voorbelasting) moet er voor zorgen dat de onderliggende grond zich ‘zet’.  Dit zal een aantal maanden duren waarbij er geen actie op het terrein is uitgezonderd metingen van de zetting van de grond.

Volgende fases

Pas wanneer deze grondwerken klaar zijn (vermoedelijk in de loop van augustus, dus na het zomerbouwverlof) kan er gestart worden met de eigenlijke aanleg van de fietsbrug. Eenmaal uit de zettingsmetingen blijkt dat de grond voldoende gestabiliseerd is, kan de aannemer beginnen met het plaatsen van de pijlers met bijhorende paalfunderingen. Eenmaal de stalen brug volledig geïnstalleerd is, wordt overgegaan tot de aanleg van de aanloophellingen op volle grond en de aansluiting van de fietspaden op de bestaande (deels heringerichte) Gaversstraat en Marquettestraat.

Aanleg fietsbrug over N36

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een fiets- en voetgangersvriendelijke oversteek realiseren zodat de zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers en joggers) veilig de N36 kunnen dwarsen richting De Gavers, het centrum van Deerlijk en de scholen in Kortrijk en Harelbeke.

ontwerpplan
Foto : © Agentschap Wegen en Verkeer

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
11 april 2017
Geschreven door
BRU redactie (NSK)
Nieuws, Samenleving