BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Harelbeke en Kuurne nu ook verbonden via warmtenet

Harelbeke en Kuurne nu ook verbonden via warmtenet
Foto: FVL
In Kuurne en Harelbeke zijn de energiedistributiebedrijven Eandis en Infraxwerken volop bezig met de aanleg van het nieuwe warmtenet. Hiervoor dienen 2 boringen te gebeuren onder de Leie van Harelbeke naar Kuurne. Er worden 2 leidingen van 150 m lang op een diepte van 18 m onder de Leie geplaatst. Het boorgat voor de aanvoer heeft een diameter van 540mm, de retour 480mm. De temperatuur van het water in de aanvoer bedraagt 95°, de retour 35°. De druk op de leiding bedraagt 16 bar. Belangrijkste is dat hiermee 9.700 ton CO2 wordt bespaard. Uiteindelijk zal de restwarmte van afvalverbrandingsinstallatie IMOG bijna 700 nieuwe gezinswoningen voorzien van duurzame verwarming en warm water. De geïsoleerde leiding loopt grotendeels langs de Leie om zo de verkaveling te kunnen bereiken. Burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne: “Harelbeke en Kuurne waren reeds verbonden met elkaar via de natuur, nu gaan we ook verbonden zijn via het warmtenet, wie weet wordt dit het begin van iets moois tussen Harelbeke en Kuurne.” In Kuurne zullen 3 verkavelingen met in totaal 483 woningen worden aangesloten op het warmtenet. Voor de verwarming van de woningen wordt resoluut de kaart van duurzame energie getrokken, via een warmtenet als verwarmingssysteem. Daarbij wordt restwarmte, die anders verloren gaat, gebruikt voor de energievoorziening van woningen. Via een compact afgiftestation met warmtewisselaar komt de warmte de woning binnen, voor de verwarming van de woning en het sanitair warm water. Om de warmtevraag in alle omstandigheden te kunnen garanderen, is voorzien in back-upinstallaties die bijspringen als er tijdelijk onvoldoende restwarmte zou zijn. Kiezen voor warmtenetten getuigt van toekomstvisie en van duurzaam energiebeheer. De bewoners ontkoppelen zich op die manier voor een groot deel van fossiele brandstoffen voor hun energievoorziening en comfort. Een stap vooruit naar CO2 -vrij wonen in het energielandschap van morgen. Het is een langetermijnuitdaging voor gemeenten om tegen 2050 een CO2 -neutrale energievoorziening te realiseren. Dat geldt zowel voor nieuwbouwwoningen als voor bestaande gebouwen. Warmtenetten zijn vandaag een pril ontgonnen terrein in Vlaanderen, maar bieden veel potentieel. “Het is de bedoeling om alle stedelijke en OCMW-gebouwen die langs het traject van het warmtenet zijn gelegen, hierop aan te sluiten”, voegt burgemeester Alain Top (sp.a) van Harelbeke hier nog aan toe. Harelbeke en Kuurne nu ook verbonden via warmtenet
Harelbeke en Kuurne nu ook verbonden via warmtenet
Foto: FVL
Foto: FVL

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
21 november 2017
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws
Middenstand 100 jaar

NV De Middenstand is eeuw oud

KUURNE – Aanstaande zondag worden, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van De Middenstand, de huidige bestuurders van NV ‘De Middenstand van Cuerne’ ontvangen op