BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Schatten uit Neolithicum en Romeinse tijd terug gevonden op woonpark te Kuurne

Foto NSK
Foto NSK
Vijf boerderijen en – waterputten, twee waterpoelen voor het vee en diverse voorwerpen die dateren van 2000 tot 4000 jaar voor Christus, deze vondst deden acht archeologen de afgelopen maanden op een nieuwe verkaveling in aanleg op de grens van Kuurne met Harelbeke.  Sommige van de vondsten zijn zo zeldzaam dat ze zelfs pas voor een eerste keer worden aangetroffen in Vlaanderen.  “De vondsten zijn spectaculair en historisch voor Kuurne”, weet burgemeester Francis Benoit, “In 2023 vieren we 900 jaar Kuurne maar met deze vondsten, kunnen we zelfs spreken van 6000 jaar Kuurne. “ Het gebied waarin de vondsten werden gedaan strekt zich uit over een oppervlakte van 4 hectare en is amper op 300 meter van de Leie gelegen.  “De oudste aangetroffen sporen dateren uit het Neolithicum”, verduidelijkt Floris Beke, hoofdarcheoloog van het project, “In deze periode die ons 6000 jaar terug meeneemt in de tijd ontdekte de mensheid pas de landbouw.  Verspreid over het terrein vonden we naast diverse potscherven ook honderden vuurstenen terug, een voorwerp met grote waarde gezien de mens in deze periode vooral aangewezen was op werktuigen uit vuursteen gezien de techniek om metalen voorwerpen te maken nog niet ontwikkeld was.  Ook uit de Romeinse tijd werden op het terrein diverse vondsten gedaan, waaronder resten van vijf boerderijen, drinkwaterkuilen en drinkpoelen voor dieren.  De uniekste vondst die we echter deden op het terrein waren een vijftal ondergrondse silo’s die in de Romeinse periode gebruikt werden om graan over langere tijd op te slaan. “   Daarnaast vonden de acht archeologen tijdens hun zoektocht op het terrein ook nog tal van andere voorwerpen waaronder een speer, een ladder in hout, maar ook insecten en takken die goed bewaar zijn gebleven.  Alle gevonden voorwerpen werden overgebracht naar het depot van het bedrijf Rubben Willaert te Brugge waar ze de komende maanden verder zullen worden onderzocht.  Op dinsdag 19 december wordt  door de archeologen nog voor een laatste keer gezocht op het terrein, waarna de verkavelaars Dumobil NV en Bouw Paul Huyzentruyt terug aan de slag kunnen om op het terrein zo’n 280 woningen op te trekken.
Foto NSK
Foto NSK
Foto NSK
Foto NSK
 

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
18 december 2017
Geschreven door
BRU redactie (NSK)
Nieuws, Samenleving
Asfalteringswerken op Brugsesteenweg

Asfalteringswerken op Brugsesteenweg

KUURNE/HARELBEKE – Op zaterdag 13 april start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met het affrezen en heraanleggen van de toplaag