BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Veiligheid in West-Vlaanderen is en blijft topprioriteit van gouverneur Decaluwé

Veiligheid in West-Vlaanderen is en blijft topprioriteit van gouverneur Decaluwé
Foto: FVL
De Kustwachtcentrale is het toekomstige operationele luik van de structuur Kustwacht. Het is een specifiek samenwerkingsverband tussen het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge.

Kustwachtcentrale

In de periode 2015-2016 werd een eerste stap gezet naar de realisatie van een kustwachtcentrale. Vorig jaar werd een projectvoorstel MAiDEN voor subsidiëring ingediend bij het Europese agentschap EASME. Eind december werd het licht op groen gezet en werd een Grant Agreement ondertekend tussen de federale dienst DG Scheepvaart, de projectcoördinator en het EASME voor een subsidiëring van 749.608 euro. Het project MAiDEN is een belangrijke stap voorwaarts voor de Kustwachtcentrale. Het is een samenwerking tussen DG scheepvaart, de gouverneur van West-Vlaanderen, de Scheepvaartpolitie, Defensie, de Douane en het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. De Kick-Off van het MAiDEN project is op 9 maart.

Gemeentelijke Bijzondere Nood- en Interventieplannen overstromingen van de Noordzee

Het gemeentelijk BNIP ‘Overstromingen vanuit deze’ beoogt de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige middelen en mensen in te zetten en de hulpverlening te coördineren op een snelle en efficiënte manier. Het plan legt de communicatie de te volgen procedures en de onderlinge afspraken vast. Het doel is in de eerste plaats om via een multidisciplinaire aanpak slachtoffers te redden en de bevolking te beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de overstroming aan te pakken, de gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar de normale situatie te bemoedigen. 13 van de 18 West-Vlaamse gemeente zijn in orde. 2 andere gemeenten hebben het plan zo goed als afgerond, Oudenburg, Veurne en Gistel hebben nog niets ondernomen, al beloven Gistel en Veurne om er dit jaar werk van te maken.

BE-alert in West-Vlaanderen kan beter

BE-alert is een tool om de bevolking via sms te alarmeren bij noodsituaties. Momenteel zijn er ongeveer 32.000 aangesloten leden en zijn 37 van de 64 West-Vlaamse gemeenten ingeschreven. “Dit Kan beter.” Aldus gouverneur Decaluwé. Voor de kostprijs hoeven gemeenten niet te aarzelen, er is een éénmalige activeringskost van 100 euro en een jaarlijkse abonnementskost van 1100 euro. Voor een kleine gemeente met bv 1000 inwoners is dat nog maar 1 euro/inwoner. Sommige gemeentebesturen denken dat er in hun gemeente niets kan gebeuren, tot het noodlot zich wel plots voordoet. Denk bv aan de omgevallen torenkraan in Nieuwpoort.” Vervolgt gouverneur Decaluwé. Nu is het zo dat enkel de burgemeester, de gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken de bevolking kunnen alarmeren. “In bepaalde gevallen zou het wel nuttig zijn dat ook de brandweer BE-alert zou kunnen activeren. Denk bv. aan richtlijnen die door de burgers snel moeten opgevolgd worden, bv.het sluiten van ramen en deuren, het ontruimen van een gebied in een gevarenzone, …” Besluit gouverneur Decaluwé.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
6 februari 2018
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws