BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Provincie & streekfonds verdelen 575.000 euro aan armoedeorganisaties en woonzorgcentra

Sociale organisaties die hard getroffen werden door de coronacrisis konden de afgelopen weken beroep doen op verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning. In totaal werden meer dan 130 organisaties of verenigingen gesteund voor een totaalbedrag van 575.000 euro. Het Streekfonds waarschuwt voor onzichtbare drama’s bij grote groepen kwetsbare jongeren! Ondersteuning van zorginstellingen De Provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds van de Koning Boudewijnstichting lanceerden begin april een projectoproep voor woonzorgcentra die omwille van de coronacrisis geconfronteerd worden met uitzonderlijke kosten voor de ondersteuning van bewoners en/of personeel dat rechtstreeks in contact komt met de bewoners. Om de beperkte middelen zo goed als mogelijk tot bij de meest kwetsbare groepen te krijgen, werd voorrang gegeven aan woonzorgcentra waar relatief meer kansarme ouderen verblijven. Mede dankzij extra Europese middelen voor het project A-P/RESEAU-SERVICE binnen het INTERREG-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen konden in totaal 80 West-Vlaamse woonzorgcentra rekenen op een financieel ruggensteuntje van 5.000 euro om tegemoet te komen in de meest urgente kosten naar aanleiding van de coronacrisis. Op korte termijn werd in totaal zo’n 400.000 euro aan West-Vlaamse woonzorgcentra toegewezen als ‘noodhulp’. Ondersteuning van armoedeorganisaties en verenigingen voor jongerenwelzijn en jeugdzorg Omdat in deze onwezenlijke tijden van corona mensen in armoede en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren vaak extra hard worden getroffen, organiseerde het Streekfonds in de afgelopen maand ook een projectoproep om organisaties te ondersteunen die zich specifiek inzetten voor deze doelgroepen. De financiële ondersteuning bedroeg minimaal 1.000 euro en maximaal 5.000 euro per organisatie en kon enkel worden aangevraagd voor noodzakelijke, maar uitzonderlijke en tijdelijke kosten ten gevolge van de coronacrisis. In totaal konden 40 organisaties en verenigingen die een ondersteuningsaanvraag indienden rekenen op financiële ondersteuning, goed voor in totaal meer dan 100.000 euro. Deze oproep kreeg ook de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Naast de projectoproepen voor woonzorgcentra, armoedeorganisaties en organisaties die zich inzetten voor kwetsbare jongeren, werd ook 25.000 euro ingezet voor de ondersteuning van tal van andere initiatieven en acties naar aanleiding van de coronacrisis. Zo worden in samenwerking met Broelkaai 6 kleinschalige en creatieve burgerinitiatieven ondersteund die in deze moeilijke tijden zorgen voor meer sociale connectie. En ook kans-zoekende studenten die al steun kregen via Fonds LISA maar die omwille van de coronacrisis geen studentenjob meer konden uitvoeren,konden rekenen op extra steun. Het Streekfonds steunt ook het initiatief van Kunstencentrum BUDA om 150 duo-tickets uit te delen aan zorgverleners en hen zo een aangename filmavond in Budascoop te bezorgen als dank voor hun inzet. Het Streekfonds West-Vlaanderen Het Streekfonds West-Vlaanderen verenigt, verbindt en versterkt lokale schenkers (particulieren, groepen, bedrijven, organisaties,…) en lokale verenigingen. Het Streekfonds wil zo het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen versterken, met bijzondere aandacht voor initiatieven die de kansen bevorderen van kinderen en jongeren. Het Streekfonds wordt geleid door een onafhankelijk bestuurscomité dat een weerspiegeling is van de lokale samenleving en beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De schaduwzijde van ‘osan deure doen’. Uit de vele aanvragen bleek de nood vooral hoog voor initiatieven die het hulpverleners mogelijk maken om vooral kwetsbare jongeren te bereiken. Jan Despiegelaere, algemeen coördinator van het Streekfonds West-Vlaanderen, waarschuwt hierbij ook voor de onzichtbare drama’s waarvan we de gevolgen pas binnen enkele maanden ten volle zullen kunnen inschatten. Helaas vaak als het kwaad al is geschied. De West-Vlaamse mantra ‘osan deure doen’ die de niet aflatende West-Vlaamse ondernemerszin typeert en dezer dagen terecht veel wordt aangehaald, heeft ook een schaduwzijde. Veel jongeren en andere kwetsbare groepen kunnen zich niet de luxe veroorloven om er na de zoveelste tegenslag met hernieuwde energie en goesting weer tegenaan te gaan. En daar moeten we zeker nu veel meer aandacht voor hebben. Foto De Schommel!

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
23 mei 2020
Geschreven door
Steven
Nieuws, Samenleving