BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Veelbelovende heropstart voor Kinepolis Group na langdurige sluiting

Kinepolis Antwerpen In de eerste jaarhelft van 2021 bleef Kinepolis geconfronteerd met langdurige sluitingen als gevolg van de Covid-19 pandemie. Gedurende de eerste maanden van het jaar waren enkel de Spaanse, Luxemburgse en Amerikaanse bioscopen geopend, weliswaar met belangrijke beperkingen en een gebrek aan content. Eind mei en begin juni heropenden achtereenvolgens de Franse, Nederlandse en Belgische bioscopen. Midden juli werden ook alle Canadese Landmark-bioscopen toegelaten opnieuw te openen. De heropstart verloopt veelbelovend in alle landen, wat voor de maand juni in de geopende bioscopen resulteerde in een gemiddeld bezoekersniveau van 50% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, een pre-Covid recordjaar. In juli steeg dit naar gemiddeld 62% van de bezoekers in 2019. Het beeld per land is verschillend omwille van de verschillen in vaccinatiegraad, Covid-cijfers en opgelegde Covid-maatregelen, het vertrouwen bij de bevolking en de kwaliteit van het lokale filmaanbod. De nieuw geopende bioscopen in Haarlem en Leidschendam (NL), Metz (FR) en SE Edmonton (CA) kenden een sterke start. De heropstart wordt ook ondersteund door een rijker filmaanbod, waarbij de blockbusters in veel landen goed presteren maar nog niet hun pre-Covid potentieel halen. De mate van impact van enerzijds de Covid-maatregelen en anderzijds van afwijkende releasestrategieën gehanteerd door de Hollywood studio’s (gelijktijdige of vervroegde release op Premium VOD) blijft vooralsnog onduidelijk. De gemiddelde omzet per bezoeker is in nagenoeg alle landen sterk hoger dan in 2019. In Luxemburg lieten de maatregelen de opening van de shops nog niet toe. In het tweede kwartaal was de vrije kasstroom terug positief, dankzij het positieve operationele resultaat in juni, het gedeeltelijk herstel van het werkkapitaal en de blijvende maatregelen inzake kostenbeheersing. De netto financiële schuld steeg met slechts € 2,7 miljoen in het tweede kwartaal, en dit omwille van investeringen in nieuwbouw (€ 3,8 miljoen). Kinepolis blijft ook na anderhalf jaar pandemie financieel solide met een comfortabele liquiditeitspositie van € 141,9 miljoen per eind juni 2021, die intussen is gestegen tot € 174,3 miljoen per eind juli. Sinds begin 2020, werd € 38,3 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouwprojecten.   Belangrijke realisaties H1 2021

  • Veelbelovende heropstart van alle bioscopen na maandenlange sluiting. Bezoekcijfers evolueren positief en variëren land per land (50 tot 80% van de bezoekers in 2019) door het verschil in beperkende maatregelen, lokale content en consumentenvertrouwen.
  • Sterke opening van nieuwe complexen in Haarlem (NL), Leidschendam (NL), Metz (FR) en SE Edmonton (CA).
  • De uitvoering en implementatie van de Entrepreneurship plannen zit op schema, dit ter ondersteuning van de performantie van de Groep in het post-Covid tijdperk.

Kerncijfers H1 20211 2

  • Kinepolis ontving in de eerste jaarhelft 2,2 miljoen bezoekers of 26,9% van de bezoekers in dezelfde periode in 2020.
  • De totale opbrengsten daalden in alle landen minder sterk dan het bezoekcijfer.
  • Dankzij de genomen maatregelen inzake kostenbeheersing bleef de impact op de EBITDA beperkt, resulterend in een verlies van € -7,1 miljoen. In de maand juni waren zowel EBITDA als EBITDAL opnieuw positief.
  • Het netto resultaat bedroeg € -45,8 miljoen door het negatieve operationele resultaat, alsook afschrijvingen en financiële kosten, enigszins gecompenseerd door de belastingimpact.
  • De vrije kasstroom bedroeg in het eerste semester gemiddeld € -3,6 miljoen per maand, en was positief in het tweede kwartaal.
  • De netto financiële schuld (NFS) ten opzichte van 31 december 2020, exclusief leaseverplichtingen, steeg van € 513,3 miljoen naar € 542,3 miljoen.
Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
24 augustus 2021
Geschreven door
Steven
Nieuws