BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Eigen Gift Eigen Hulp realiseert 14 nieuwe huurwoningen

Foto: EGEH
Foto: EGEH
Eigen Gift Eigen Hulp realiseerde voor het zomerverlof van 2018 een ambitieus investeringsplan. Dit plan was gebaseerd op een grondige analyse van de woningen en appartementen van de sociale huisvestingsmaatschappij en gelinkt aan het Woonplan van de gemeente Kuurne. Het doel van deze investeringsvisie was geleidelijk aan de kwaliteit van het bestaand patrimonium te optimaliseren. “Uit deze patrimoniumanalyse bleek dat ongeveer de helft van het patrimonium toe was aan grondige investeringen. De gezinswoningen dateerden van de jaren ’60 en voldeden niet meer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen. Spijker & Schardauw was ook toe aan een grondige opknapbeurt. De rode draad van het investeringsplan was gericht op de duurzame vernieuwing van het patrimonium” stelt Etienne Vancoppenolle, voorzitter van Eigen Gift Eigen Hulp. “Sedert het najaar van 2018 is het bestuur en het team van Eigen Gift Eigen hulp van start gegaan met de voorbereidingen van de projecten. Directeur Renaat Vandevelde: ”De eerste realisaties van het investeringsplan zijn een feit. Er werden 10 nieuwe woningen gebouwd in Nieuwenhuyse (2 duowoningen) en de Kasteelstraat (3 duowoningen) in Kuurne. Deze 10 woningen maken deel uit van het project  Design and Build in de Kasteelwijk. Daarenboven werden vier nieuwbouwwoningen door Eigen Gift Eigen Hulp aangekocht in de Kattestraat van de bouwfirma HYBOMA. In totaal laten de 14 nieuwe woningen toe de verhuisbeweging vlot te laten verlopen in het kader van een volgende renovatiefase in de Kasteelwijk. In deze tweede fase worden 13 woningen gesloopt en worden er 22 nieuwe entiteiten gerealiseerd tegen 2023. De huurders van de 13 te slopen woningen verhuizen in het najaar naar de 14 nieuwbouwwoningen.” Voorontwerp Spijker & Schardauw: infoavond 18 november 2021 Vervangingsbouwproject Spijker & Schardauw wordt verder voorbereid. Na een stedenbouwkundige voorstudie in 2019  en de aanduiding van Stéphane Beel Architecten uit Gent als ontwerpteam in 2020, werd voor het zomerverlof van 2021 het voorontwerp van het project gerealiseerd. Binnenkort zullen Eigen Gift Eigen Hulp, SBA, gemeente Kuurne en de VMSW de stuurgroep opstarten die de basisaanbesteding en de omgevingsvergunning zullen voorbereiden. Doel is in het najaar van 2023 aan de kant van de Hulstsestraat in Kuurne de werken op te starten”, laat voorzitter Etienne Vancoppenolle verder in de plannen kijken.“ Het afgewerkte voorontwerp laat de toekomst van Spijker & Schardauw zien. We hadden een infovergadering gepland in juni 2021. Dat werd eerder al eens uitgesteld omwille van Corona. Een infoavond gaat nu door op 18 november 2021 om 19u. Vlastuin: opstart werken voorjaar 2022 Tenslotte is ook het project de Vlastuin in realisatie. In het centrum van Kuurne komt er ter hoogte van ‘de steentjesparking’ aan de achterkant van het gemeentehuis een groen park ‘De Vlastuin’ en 34 nieuwbouwappartementen. De bouw van de werken werd door het Bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp gegund in haar zitting van september 2021. Het ligt in de bedoeling de werken begin januari 2022 op te starten om in het najaar van 2023 de werken op te leveren. Deze operatie sluit ook aan bij de centrum-vernieuwing die gepland wordt door de gemeente Kuurne.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
10 november 2021
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Nieuws