BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Algemeen Nieuws, Nieuws

De werken aan de verkeerswisselaar A19-R8 starten volgend jaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer zit in de laatste rechte lijn voor de herinrichting van het complex Kortrijk-West. Vandaag werd de aannemer aangesteld om de werken uit te voeren. “In de loop van 2022 zal de eerste spade voor de werken in de grond gaan en dit na meer dan 25 jaar praten. Meer verkeersveiligheid, een vlottere doorstroming en een grotere verkeersleefbaarheid staan centraal in dit project. Het huidige verkeerscomplex wordt vervangen door een volledig nieuw op- en afrittencomplex met aandacht voor de actieve weggebruikers. Door het plaatsen van een geluidsmuur wordt er ook ingezet op de leefbaarheid van de omgeving. Voor dit dossier dat al tientallen jaren een groot verkeersveiligheidsprobleem is, heb ik in mijn begroting 20,7 miljoen euro voorzien”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De aansluiting van de R8-Zuid op de A19 werd gerealiseerd in 1982. Tien jaar later, in 1992, werd de R8-Noord aangesloten op de A19. In dat jaar werden ook de twee verkeerslichten geplaatst. Naarmate de jaren verstreken en het verkeer steeds drukker werd, zorgden die verkeerslichten voor vertragingen en onveilige situaties tijdens de ochtend- en avondspits, zowel op de R8 als op het einde van de A19. In het totale projectgebied, inclusief complex Gullegem-Moorsele gebeurden in de periode 2017-2019 30 ongevallen, waarbij 4 zwaargewonden vielen. Werken verkeerswisselaar A19/R8 Foto: Wegen en verkeer West-Vlaanderen

Trompetaansluiting als structurele oplossing

Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren zal het huidige verkeerscomplex met twee lichtengeregelde kruispunten worden vervangen door een volledig nieuw op- en afrittencomplex in de vorm van een trompet. Een nieuwe brug over de R8 zorgt ervoor dat het verkeer van de binnenring naar de A19 en omgekeerd kan, zonder het verkeer op de buitenring te hinderen. In 2017 werden de ontwerpplannen getoond aan de bevolking. Toch was het nog wachten op een concrete startdatum aangezien een steeds complexer wordende regelgeving moest nageleefd worden om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen. Hierdoor was er nog heel wat bijkomend onderzoek nodig, o.a. naar afwatering. Eind juli 2021 werd de omgevingsvergunning goedgekeurd en ondertussen is ook het archeologisch vooronderzoek afgerond.

Extra aandacht voor fietsers

In het kader van de prioritaire aandacht voor actieve weggebruikers wordt in dit dossier ook gedacht aan de fietser: het kruispunt van de Gullegemstraat met de op- en afrit Gullegem (nr. 1) van de A19 wordt opnieuw aangelegd waarbij verkeerslichten worden voorzien en het fietspad t.h.v. het kruispunt vrijliggend wordt aangelegd om dodehoekongevallen maximaal te vermijden.

Geluidsmuur en groen voor leefbare omgeving

Werken verkeerswisselaar A19/R8
Foto: Wegen en verkeer West-Vlaanderen
Naast de ingrepen voor meer veiligheid en een vlottere doorstroming zet AWV ook in op meer leefbaarheid voor de nabije omgeving. Er komt een geluidsmuur van 1.104m lang met een hoogte van 3m bovenaan de taluds van de R8. Die geluidsmuur bestaat uit twee delen: één aan de oostzijde van de R8 (t.h.v. de Koffiehoekstraat) met een lengte van 547m en één deel aan de westzijde van de R8 (t.h.v. de Zilverberkenlaan) met een lengte van 557m. Aan de achterzijde van de geluidsschermen wordt een constructie voorzien waarlangs klimplanten zullen groeien zodat de bewoners in de Gullegemsesteenweg en de Zilverberkenlaan uitkijken op een groene wand. De totale kostprijs van de geluidsschermen bedraagt ongeveer 1,2 miljoen euro. De omgevingsvergunning werd eind juli 2021 goedgekeurd. De onteigeningsprocedure is ondertussen ook volledig afgerond. Vandaag werd ook de aannemer gegund – bedrijf Stadsbader – die de werken in de loop van 2022 zal starten.

Voorbereidende werken aan verkeerswisselaar Moorsele

Eerst zullen voorbereidende werken aan de verkeerswisselaar Moorsele (A19xE403) uitgevoerd worden, van zodra het weer deze asfalteringswerken toelaat. De bocht in de oprit van Kortrijk naar Brugge wordt vloeiender en veiliger gemaakt. De 2 invoegbewegingen op de A19 richting Ieper en de 2 invoegbewegingen op de E403 richting Brugge worden ook verder uit elkaar getrokken, zodat het invoegen niet meer op één punt moet gebeuren, wat de doorstroming moet verbeteren. Op de E403 richting Brugge worden na de tunnel van Wevelgem de bestaande 3 rijstroken omgevormd tot 2 rijstroken richting Brugge en een rijstrook als afrit naar de A19. Deze voorbereidende werken zullen anderhalve maand duren. De eigenlijke werken aan de trompetaansluiting zullen ongeveer twee jaar duren. De aannemer werkt hiervoor momenteel, in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, een concrete timing en fasering uit.

Verkeershinder

Op een concrete timing is het nog wachten tot begin volgend jaar, maar de belangrijkste principes van de omleidingen liggen wel al vast: Tijdens de voorbereidende werken aan de verkeerswisselaar Moorsele wordt het verkeer ter hoogte van de bocht van de A19 naar de E403 Brugge omgeleid via het klaverblad zelf. Voor de andere aanpassingen in Moorsele wordt de doorstroming tijdelijk verminderd van 2 rijstroken naar 1 rijstrook op de A19 richting Ieper, en van 3 naar 2 rijstroken op de E403 richting Brugge. Voor de eigenlijke werken van de trompetaansluiting wordt het verkeer tussen Kortrijk en Ieper omgeleid via de E17 en E403 langs het complex van Aalbeke. Onvermijdelijk zal ook afwisselend de binnen- en buitenring van de R8 een tijdje afgesloten moeten worden ter hoogte van de werken alsook de zuidelijke op- en afrit Gullegem-Moorsele op de A19.  

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
17 december 2021
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Algemeen Nieuws, Nieuws
ChatGPT helpt je een lief vinden

ChatGPT helpt je een lief vinden

KORTRIJK – Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook de manier waarop mensen daten, wordt door de immer voorthollende evolutie beïnvloed. Zo