BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Fietssnelweg F421 omgeving station Ronse volledig afgewerkt

Fietssnelweg F421
Op de foto herkennen we van links naar rechts schepen Jan Foulon (Openbare Werken), gedeputeerde Riet Gillis, schepen Joris Vandenhoucke (Mobiliteit)

De volledige voltooiing van de fietssnelweg F421 op het grondgebied van Ronse komt niet één maar meteen twee stappen dichterbij. Op dinsdag 9 mei werden, in aanwezigheid van de verschillende partners, twee stukken van de fietssnelweg officieel ingefietst. Beide stukken sluiten aan op de stationsparking. Het gaat om het stuk in oostelijke richting tussen het station van Ronse en de Bareelstraat. In de andere richting werd de fietssnelweg aangelegd tussen het station en het bestaande, van de rijweg afgescheiden, fietspad langs de Viermaartlaan.

De F421 doorkruist Ronse van oost naar west en vormt een veilige, snelle en aantrekkelijke verbinding naar de gemeenten Avelgem, Kluisbergen en Geraardsbergen. Nieuwe spoorwegbruggen Het nieuwe aangelegde stuk van de F421 in oostelijke richting is ongeveer 700 meter lang en drie meter breed en ligt op de bedding van het voormalige tweede spoor naast het huidige enkelvoudige spoor. Voor de werken vernieuwde Infrabel de spoorbruggen over de Elzeelsesteenweg en Nieuwebrugstraat, waarover nu ook de fietssnelweg loopt. In westelijke richting werd de infrastructuur op de lager gelegen spoorwegbedding al eerder opgebroken. Hier werd de fietssnelweg aangelegd over een lengte van ongeveer 625 meter. Ze loopt van aan het bestaande fietspad aan de goederenloods naast het stationsgebouw tot aan het bestaande fietspad langs de Viermaartlaan ter hoogte van het kruispunt met de Gomar Vandewielelaan. “Stevige investeringen in fietsinfrastructuur zijn meer dan ooit noodzakelijk om mensen te stimuleren vaker de fiets te nemen!”, vertelt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit, “De F421 is er voor alle fietsers, zowel voor dagelijks gebruik op weg naar school, werk of winkel als voor ontspannende tochten in de prachtige Vlaamse Ardennen!” De totale kost van de werken bedraagt 820 000 EUR. De helft van dit bedrag wordt gefinancierd via het Europese Interreg project. 25% komt van Provincie Oost-Vlaanderen; de andere 25% financiert de Vlaamse overheid. De werken werden uitgevoerd door aannemer Van Robays nv uit Zulte. Fietssnelweg F421 maakt bovendien deel uit van de bijna 4 000 km lange EuroVelo5-fietsroute, die Londen met de Zuid-Italiaanse stad Brindisi verbindt. De werken aan de F421 worden daarom mee mogelijk gemaakt door financiering via het Interreg-project ‘Eurocyclo’. Stroomversnelling De ontwikkeling van de fietssnelweg F421 in en rond Ronse gaat met rasse schreden vooruit. In 2020 werd de stationsomgeving vernieuwd, inclusief de aanleg van een stuk fietssnelweg van 350 meter tussen de stationsparking en het station. Vorig jaar werd een traject van meer dan twee kilometer geopend tussen de Engelselaan en de provinciegrens in Rozenaken. Verdere plannen De Provincie Henegouwen en het Waalse gewest leggen de verbinding aan op het grondgebied van Mont de l’Enclus tot aan de fietsersbrug over de Schelde in Avelgem en de verbinding met de fietssnelweg F45 tussen Kortrijk en Oudenaarde. In de richting van Geraardsbergen wordt op korte termijn ook het mijnwerkerspad nog volledig vernieuwd. Ten slotte werkt men ook verder aan de verbinding met Elzele via de vroegere spoorwegtunnel onder Rue Beaufaux, die op dit moment volledig wordt hersteld.
Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
9 mei 2023
Geschreven door
BRU redactie (NSK)
Nieuws