BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Wegenwerken

Provincie Oost-Vlaanderen engageert aannemers

Provincie Oost-Vlaanderen onbevaarbare waterlopen Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen stelt aannemers aan voor het onderhoud van onbevaarbare waterlopen. De Provincie beheert circa 1 660 km onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, verspreid over het grondgebied van Oost-Vlaanderen. Om de vier jaar schrijft ze overheidsopdrachten uit voor het onderhoud van deze waterlopen. Het onderhoud omvat onder meer het maaien van de waterlopen, het ruimen van slib en het plaatsen van oeverversteviging. De Provincie trekt de komende twee jaar ongeveer 12 miljoen EUR uit voor het onderhoud van haar waterlopen. Om praktische redenen zijn de waterlopen verdeeld in acht loten. De huidige contracten voor die loten lopen eind juni af. De Provincie startte in het voorjaar een procedure om nieuwe aannemers te vinden voor de verschillende loten. Deze procedure is nu afgerond. De Provincie investeert de komende twee jaar ongeveer 12 miljoen EUR in het onderhoud van haar waterlopen. Indien de aannemers goed werk leveren, zal hun contract met nog eens twee jaar worden verlengd. De komende vier jaar spendeert de Provincie dus 24 miljoen EUR aan waterlopenonderhoud. Bovendien voorziet het provinciebestuur jaarlijks een budget van drie miljoen EUR voor de bouw van waterkundige infrastructuur en drie miljoen voor de ondersteuning van polders en wateringen. Het onderhoud is altijd maatwerk en omvat in hoofdzaak het maaien van de waterlopen, het ruimen van het slib en het plaatsen van oeverversteviging. De medewerkers van de Provincie kennen de waterlopen zeer goed. Ze weten waar en wanneer ze moeten maaien of ruimen om het water goed te laten doorstromen. Even goed weten ze waar ze niet moeten maaien en ruimen om het water langer vast te houden. Dit is belangrijk in de strijd tegen de droogte. Het blijft balanceren op een slappe koord, want de weersomstandigheden kunnen snel veranderen. Het veranderende klimaat voegt daar nog een uitdaging aan toe: extremer en minder voorspelbaar weer. De Provincie zorgt ook voor de stabiliteit van de oevers. Door sterk stromend water kunnen taluds immers afkalven. Is er veel ruimte voor de beek, dan is de beste oplossing de natuur haar gang te laten gaan en volstaat de natuurlijke vegetatie. In sommige gevallen is het echter nodig om hardere materialen te gebruiken. De keuze van type oeverversterking hangt af van veel factoren zoals de aanwezigheid van gebouwen en wegen, de beschikbare ruimte, …

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
21 juni 2023
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Nieuws, Wegenwerken