BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Het BIV boekt mooi resultaat in de strijd tegen nepmakelaars

BIV strijd tegen nepmakelaars

Omtrent het BIV

Om het beroep van vastgoedmakelaar in België te reguleren en te controleren richtte de overheid in 1993 het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) op.  Het opsporen en voor de rechtbank dagen van onwettige beoefenaars van het makelaarsberoep is één van de wettelijke taken van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Niemand mag immers als zelfstandige, het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen of de titel ervan dragen, zonder dat hij of zij BIV-erkend is. Het BIV controleert de toegang tot het beroep, waakt over de naleving van de deontologie van de vastgoedmakelaars, spoort onwettige beroepsuitoefening op en haalt daarbij zogenaamde nepmakelaars uit de markt www.biv.be

Dienst opsporing haalt onwettige beoefenaars uit de markt

De strijd tegen onwettige beoefenaars is primordiaal voor het BIV.  In 2022 opende het BIV 372 dossiers omtrent vermoedens van illegale makelaardij. In vergelijking met 2021 waren het er 36 minder. Dergelijke dossiers komen vaak tot stand op basis van klachten of informatievragen van consumenten en ​ vastgoedprofessionals. Daarnaast heeft het BIV privédetectives in dienst om illegale praktijken op te sporen. Ook dat proactief speurwerk werpt zijn vruchten af. Vorig jaar maakten deze privédetectives 486 inspectieverslagen op. Niet elk dossier komt voor de rechtbank. In eerste instantie vraagt het BIV informatie op. Soms is de betrokken persoon, gewoon een bediende in een vastgoedkantoor, waardoor hij of zij eveneens beroepsactiviteiten mag stellen, of gaat het om een syndicus die mede-eigenaar blijkt te zijn, of is het vermoeden gewoon onterecht. In dergelijke gevallen kan het dossier snel worden afgesloten. Indien er wel sprake is van illegale beroepsuitoefening, kan de betrokkene kiezen, om het stagetraject aan te vatten om als vastgoedmakelaar erkend te worden, of om als bediende in een vastgoedkantoor te gaan werken. Zoniet moeten de activiteiten met onmiddellijke ingang stopgezet worden. “Gebeurt dat niet, dan maakt het BIV het dossier aanhangig bij de ondernemingsrechtbank”, zegt BIV-ondervoorzitter Olivier Morobé. “Illegale makelaars mogen er nagenoeg altijd van uitgaan dat, als ze zich niet in regel stellen en de zaak voor de rechtbank komt, ze gerechtelijk veroordeeld zullen worden. In de praktijk spreekt de rechter stakingsvorderingen uit. Dit bevel tot onmiddellijke stopzetting van de illegale activiteiten is vaak gekoppeld aan fikse dwangsommen die tot 5.000 euro per inbreuk per dag kunnen oplopen. In 2022 deed de rechtbank 14 uitspraken. Alle vonnissen en arresten, zonder één uitzondering, werden in het voordeel van het BIV uitgesproken. Een resultaat waarop het BIV trots kan zijn, want het komt de bescherming van de consument ten goede.  Ook zorgt deze BIV-kernactiviteit ervoor, dat de erkende vastgoedmakelaars niet langer oneerlijke concurrentie moeten ondergaan ” (zie: www.biv.be/jaarverslagen/2022)

In 2022 werden 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld

België telde eind vorig jaar 10.987 erkende vastgoedmakelaars. Zij zijn allen onderworpen aan een deontologische code en hebben elk jaar opnieuw een vormingsplicht na te leven. ​ Daarnaast beschikken ze over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tegenover deze erkende vastgoedmakelaars staat een kleine, maar vervelende groep nepmakelaars. Zij treden de wet- en regelgeving met de voeten en zijn een gevaar voor de consument.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
12 juli 2023
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Nieuws, Samenleving