BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Oost-Vlaanderen zet de schouders onder drie Vlaamse parken

Nationaal Park Scheldevallei-Bergenmeersen bij hoogtij – Wichelen (© Yves Adams Vilda)

GENT – De provincie Oost-Vlaanderen krijgt drie Vlaamse parken op haar grondgebied: landschapspark Vlaamse Ardennen, nationaal park Scheldevallei en landschapspark Zwinstreek. Het zijn gebieden met een uitgesproken streekidentiteit, gekleurd door een rijke geschiedenis en met veel biodiversiteit. De provincie engageert zich samen met verschillende lokale actoren om de streekidentiteit, de natuurwaarde en de landbouw- en landschapskwaliteit van die gebieden te versterken.

Vier nationale parken en vijf landschapsparken krijgen die felbegeerde erkenning. Een experten-jury selecteerde de laureaten, op basis van de kwaliteit en de ambitie van hun project. Aan die erkenning hangt een structurele financiering vast die de duurzame, kwaliteitsvolle ontwikkeling van die gebieden door de lokale gebiedscoalities faciliteert.

In de landschapsparken ligt de focus op de versterking van de streekidentiteit, de landbouw- en landschapskwaliteit, en de multifunctionaliteit in de open ruimte. In nationale parken ligt de focus meer op de versterking van de natuurkwaliteit.

“De maatschappelijke return van de erkenning van de parken kan niet onderschat worden: economisch rendement, tewerkstelling, klimaat-adaptieve maatregelen, versterking van de biodiversiteit, rendabele verdienmodellen voor de landbouw, toeristische meerwaarde … De provincie Oost-Vlaanderen is uitermate opgetogen, dat de drie kandidaat-parken op haar grondgebied de felbegeerde erkenning binnenhalen ” zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor klimaat, milieu en natuur.

Landschapspark Vlaamse Ardennen

Het landschapspark Vlaamse Ardennen wordt gekenmerkt door een lieflijk glooiend landschap. Met prachtige vergezichten, vanop de open kouters en een kleinschalig landschap op de heuvelflanken, gekenmerkt door weilanden omzoomd door houtkanten, meanderende bronbeken en bossen met prachtige voorjaarsflora.

Kleine dorpjes met authentieke dorpscafés, windmolens, watermolens, kerken en kapelletjes geven het landschap extra kleur. In dit gebied slaan de provincie Oost-Vlaanderen, het regionaal landschap Vlaamse Ardennen, intercommunale SOLVA, toerisme Oost-Vlaanderen, de lokale besturen en heel wat lokale partners de handen in elkaar.

Ze versterken de kwaliteit van het landschap en pakken uitdagingen aan, zoals de lage rioleringsgraad en de samenhang tussen natuur en landbouw. In het landschapspark Vlaamse Ardennen wordt ingezet op het herstel van het bronnenlandschap, de verweving tussen natuur en landbouw en levendige dorpen.

Nationaal park Scheldevallei

In het nationaal park Scheldevallei wordt ingezet op de unieke getijden-natuur. De Schelde stroomt hier samen met de Rupel, de Durme en de Dender, tot een uitgestrekt netwerk van rivieren waar land en water vervlochten zijn door tal van slikken, schorren, meanders, beken, meersen en wielen.

Hier coördineert het Regionaal Landschap Schelde-Durme, met de steun van heel wat partners, waaronder de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, een sterk samenwerkingsverband, dat inzet op de natuurkwaliteit van het gebied. Maar ook op de erfgoed waarden, de toeristische potenties en andere thema’s.

Landschapspark Zwinstreek

Het landschapspark Zwinstreek wordt getrokken vanuit de provincie West-Vlaanderen, maar ook de provincie Oost-Vlaanderen en de provincie Zeeland (Nederland), zitten mee in het project.

In dit unieke gebied wordt de dynamiek tussen land en zee, en tussen zoet en zout in de kijker gezet. Hier zal de provincie Oost-Vlaanderen inzetten op de opwaardering van het krekengebied en de ontwikkeling van de Boerenkreek als toegangspoort tot het landschapspark.

Stevige steun van de provincie Oost-Vlaanderen

In elk van de erkende parken op haar grondgebied, zal de provincie Oost-Vlaanderen, haar bovenlokale taak ter harte nemen en haar diensten inzetten om de streekontwikkeling te ondersteunen.

Natuur, landbouw, erfgoed, waterbeleid, milieuonderzoek, recreatie, … allemaal sectoren waarin de provincie Oost-Vlaanderen een belangrijke bijdrage kan leveren, in nauwe samenwerking met de andere actoren die de gebieden een warm hart toedragen.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
15 oktober 2023
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Nieuws