BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Wegenwerken

Buurt bekijkt voorstellen voor herinrichting en geeft suggesties mee

KORTRIJK – Op donderdag 30 november organiseerden het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Kortrijk een infomarkt over de herinrichting van de Oudenaardsesteenweg (N8) in Kortrijk-Oost. De weg moet er vlotter en veiliger worden ingericht tussen de bebouwde kom van Kortrijk en de rotonde met Evolis en de Kortrijkstraat (N8), voor alle weggebruikers. Buurtbewoners konden de voorstellen voor de herinrichting bekijken en hun ideeën erover meegeven aan de aanwezige projectmedewerkers.

Op de infomarkt gaven de betrokken projectmedewerkers meer toelichting over de voorgestelde maatregelen die kunnen genomen worden.

Een overzicht

Zo kan de rotonde Evolis aangepast worden naar een kruispunt met slimme verkeerslichten, met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Om de wijk Lange Munte te ontsluiten, wordt er onderzocht waar er een weg aangelegd kan worden tussen de Morinnestraat en Oudenaardsesteenweg. Aan de kruising van die nieuwe weg met de Oudenaardsesteenweg zouden er verkeerslichten kunnen komen.

Voor het openbaar vervoer wordt er voorgesteld om nieuwe bushaltes aan te leggen, die dan tussen Lange Munte en Zwevegem rijden, en kunnen er mogelijks ook busbanen aangelegd worden.

De rotonde Cowboy Henk kan op zijn beurt aangepast worden naar een turborotonde: zo rijdt verkeer vlot verder en worden gevaarlijke situaties vermeden. De Roggelaan kan dan afgesloten worden van de rotonde, wat zorgt voor minder sluipverkeer, en hierdoor kunnen fietsers veilig fietsen via de oude Oudenaardsesteenweg tussen Kortrijk en Zwevegem.

De carpoolparking zou uitgebreid worden met parkeerplaatsen voor mindervaliden, flexvervoer van De Lijn, elektrische laadpalen, een Kiss & Ridezone en ruimte voor deelauto’s. De verbinding met de bushaltes en het fietspad kan ook verbeterd worden, zodat mensen vlotter kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel.

Het op- en afrittencomplex van de E17 en R8 zou dan weer uitgerust kunnen worden met verkeerslichten voor vlotter verkeer, en om de fietsveiligheid te verbeteren kunnen de zuidelijke afritten afgesloten worden of er komt een fietsbrug of -tunnel. Ook hier worden dus nog verschillende scenario’s onderzocht.

Lokale experts

De buurt kon al de voorstellen voor de herinrichting voor de Oudenaardsesteenweg bekijken. Er konden vragen over worden gesteld en suggesties worden gedaan. Want het ontwerp is nog niet finaal en kan nog bijgestuurd worden dankzij de bedenkingen van de buurtbewoners. Zo willen Wegen en Verkeer en de stad Kortrijk tot een ontwerp komen voor de Oudenaardsesteenweg waar ook de buurt zich in kan vinden.

Relatie met GRUP K-R8

De ingrepen die volgen uit de herinrichting van de Oudenaardsesteenweg, zullen een oplossing voor het verkeerscomplex Kortrijk-Oost niet in de weg staan. Elke investering die gebeurt, zal nuttig en doordacht zijn en passen binnen de langetermijnvisie van het GRUP K-R8.

Meer weten?

Surf naar wegenenverkeer.be/n8-cowboy-henk.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
30 november 2023
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Nieuws, Wegenwerken