BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Provincie draagt bij aan realisatie van 55 hectare bos

GENT/BERLARE – Dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen wordt er ook deze winter weer heel wat bos aangeplant. In totaal gaat het om bijna 55 hectare (75 voetbalvelden) aan bos. Een eerste stuk bijkomend bos van 2,1 hectare werd aangeplant in de omgeving van het Provinciaal Domein Nieuwdonk in Berlare. De Provincie kreeg hiervoor de hulp van leerlingen van Basisschool De Kleine Schuit uit Uitbergen.

In de eerste plaats wordt er deze winter nieuw bos aangeplant op de eigen provinciale terreinen (20 ha). Daarnaast ondersteunt de Provincie bosaanplantingen van gemeenten via het Bosloket (10,5 ha) en van particulieren via BOOST-subsidies (10 ha). Bovendien zorgt de reguliere werking van de Oost-Vlaamse Bosgroepen voor een 14 ha extra bos.

“Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio – voor heel Vlaanderen samen bedraagt de bosindex bijna het dubbele. De Oost-Vlaamse bosindex moet fors omhoog, en de Provincie doet samen met verschillende partners de broodnodige inspanningen om het percentage op te krikken. Elke hectare telt! ” aldus gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur.

Nieuw bos op eigen provinciale gronden

De provincie zorgt dit plantseizoen voor 20 hectare extra bos op de eigen provinciale terreinen. Naast het bos in Nieuwdonk komt er de komende weken ook bos bij in Heynsdaele in Ronse, Het Leen in Eeklo en Puyenbroeck in Wachtebeke.

In Nieuwdonk gaat het om een aanplant op drie percelen voormalig akkerland gelegen langs het Maeydonckstraatje, ten zuiden van het provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk. De nieuwe bosjes, samen circa 2,1 ha groot, vormen belangrijke stapstenen in de natuurverbinding tussen Nieuwdonk en de Kalkense Meersen.

Voor de aanplant wordt gekozen voor een mix van inheemse, standplaatsgeschikte soorten (boomvormers en struiken) zoals Zwarte els, Vogelkers, Rode kornoelje, Eenstijlige meidoorn, Wintereik, Hazelaar, Spork, … In totaal krijgen zo’n 4 455 bosplanten een plaatsje. Op het laagst gelegen perceel wordt er in het zuiden een zone niet beplant. Dit is de ideale locatie voor een bijkomende amfibieënpoel. De realisatie van deze poel staat volgend jaar op de planning.

Helpende handen

Voor de aanplant kon de Provincie rekenen op de helpende handen van 39 leerlingen uit het 4de tot 6de leerjaar van Basisschool De Kleine Schuit uit Uitbergen. Ook voor de komende plantacties op de andere provinciale gronden komen telkens buurtbewoners of leerlingen meehelpen.

Provinciale ondersteuning voor Bosloket, BOOST en Oost-Vlaamse Bosgroepen

De Provincie kan haar bebossingdoelstellingen enkel halen door intensieve samenwerking met verschillende partners. Zo is er een langdurig partnerschap met de Oost-Vlaamse Bosgroepen. Zij ondersteunen particuliere boseigenaars bij het beheer van bestaande bossen en de aanplant van nieuwe bossen. De Bosgroepen kunnen rekenen op werkingssubsidies en projectsubsidies vanuit de Provincie. De Bosgroepen zorgen dit plantseizoen op die manier onder andere voor 14 hectare bijkomend bos in Oost-Vlaanderen.

Samen met de Bosgroepen richtte de provincie in 2021 het Bosloket op. Dat is het centrale aanspreekpunt voor gemeenten met bosplannen. Het Bosloket zorgt voor ondersteuning op zowel juridisch en organisatorisch vlak als bij de eigenlijke aanplant en de nazorg. Met ondersteuning van het Bosloket planten de gemeenten dit seizoen 10,5 hectare bos aan.

Tot slot draagt de Provincie ook bij aan het bebossingfonds BOOST: een gezamenlijk initiatief van de Provincie en de Bosgroepen. BOOST geeft via een toelage een extra aanmoediging voor bosuitbreidingsprojecten op private gronden. Via BOOST-subsidies komt er meer dan 10 hectare bos bij de komende maanden.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
23 november 2023
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Nieuws