BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Recreatiedomeinen Provincie Oost-Vlaanderen rookvrij vanaf 2024

GENT – Provincie Oost-Vlaanderen maakt haar recreatiedomeinen vanaf 2024 rookvrij. Roken zal daar dan enkel toegestaan zijn in daartoe voorziene rookzones. Hiermee wil de Provincie Oost-Vlaanderen bijdragen aan een rookvrije generatie.

Het gaat om een uitbreiding van de bestaande reglementering die in sommige provinciale domeinen al van toepassing is. Zo is roken en vuur maken verboden in de natuur- en bosgebieden. Door het hele domein rookvrij te maken, is het nu voor iedereen duidelijk: hier mag je enkel roken én vapen in de aangeduide rookzones.

Rookvrije samenleving

Eind oktober maakte de minister van Volksgezondheid een reeks maatregelen voor een rookvrije samenleving bekend. Zo zal de sigaret en e-sigaret vanaf 2025 niet langer welkom zijn op plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen zoals sportterreinen, attractieparken, speeltuinen en dierentuinen. Begin dit jaar kwam ook vanuit de provincieraad de vraag of en hoe de Provincie kan bijdragen aan een rookvrije generatie.

Hierop besloot het provinciebestuur om niet te wachten tot 2025. Na contacten met de Stichting tegen Kanker en Generatie Rookvrij ging de Provincie met hun advies en aanbevelingen aan de slag.

“Provinciale domeinen hebben een voorbeeldfunctie, aangezien er veel kinderen en jongeren komen. We willen het signaal geven dat spelen en genieten van de natuur niet samengaan met roken, zeker niet in de buurt van kinderen. Zien roken, doet roken, vooral bij kinderen en jongeren. We weten allemaal hoe moeilijk het is om te stoppen met roken. Net daarom willen we focussen op een rookvrije generatie en vermijden dat kinderen beginnen roken” aldus gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Sensibilisering als hoofddoel

De Provincie wil met het nieuwe rookbeleid vooral sensibiliseren. De nieuwe afspraken zijn niet bedoeld tegen rokers, maar om kinderen het goede voorbeeld te geven. Wie toch wil roken, is nog steeds welkom in de domeinen, maar wordt gevraagd om in de rookzone te roken. Daarnaast zijn rookvrije omgevingen ook een duwtje in de rug voor wie probeert te stoppen.

Minder peuken

En er zijn nog voordelen. Niet meer roken betekent minder peuken. Hierdoor is het domein netter en veiliger. Achtergelaten peuken kunnen door kinderen opgepakt worden, zijn schadelijk voor het milieu en brengen brandgevaar met zich mee.

Via borden en spandoeken aan de ingangen zullen bezoekers worden gevraagd om het domein rookvrij te houden, en enkel te roken en vapen in de aangeduide rookzones. De rookzones worden aangeduid met duidelijke pictogrammen en er komen peuken-afvalbakken. De locatie van de rookzones werden per domein afgetoetst bij een testpanel van zowel rokers als niet-rokers.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
18 december 2023
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Nieuws, Samenleving