BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Landbouwer start duurzaam project op OCMW-gronden in Mendonk

Landbouwer start duurzaam project op OCMW-gronden in Mendonk

MENDONK/GENT – Een melkveebedrijf start samen met de Stad Gent een pilootproject op 5 hectare OCMW-gronden in Mendonk. De melkveehouder zal er onder meer een poel aanleggen en duurzaam veevoeder telen. Het project maakt deel uit van een groter plan om publieke gronden in te zetten voor duurzame en stadsgerichte landbouw.

Na een open oproep stelt de Stad Gent 5 hectare OCMW-gronden in Mendonk voor 30 jaar ter beschikking aan melkveehouder Wim Van Hecke. Op de percelen komt grasklaver en een kruidenrijk grasland, goed voor eiwitrijk voeder voor de melkkoeien. Op die manier moet er minder soja gekocht worden. Het melkveebedrijf plant ook fruitbomen die op termijn samen met een zorginstelling uit de buurt geoogst worden. Verder zal het gezin van Wim er natuurinclusief werken. Zo leggen ze onder andere een poel aan en zullen ze een strook van 6 meter langs de grachten extensiever beheren.

“Ons melkveebedrijf zette al sterk in op klimaat en natuur en we voelen dat we meer en meer die weg moeten uitgaan. Dankzij dit project met de Stad Gent kunnen we nieuwe ideeën zoals kruidenrijk grasland uittesten en later misschien ook elders op ons bedrijf toepassen. De OCMW-gronden liggen vlak bij ons bedrijf, ideaal om er ook onze koeien te laten grazen. Dit pilootproject is cruciaal voor de leefbaarheid van ons landbouwbedrijf” aldus melkveehouder Wim Van Hecke.

Nieuwe Gentse landbouwvisie

Het project in Mendonk kadert binnen de nieuwe Gentse landbouwvisie voor een duurzame en stadsgerichte landbouw. De Stad wil daarbij zowel starters de kans geven om een duurzaam landbouwbedrijf op te starten als bestaande landbouwbedrijven ondersteunen in stappen naar een meer stadsgerichte landbouw, zoals hier gebeurt. Het pilootproject in Mendonk stimuleert ook andere bedrijven. Gentse landbouwers zullen dankzij terreinbezoeken en kennisuitwisseling ook leren van dit project.

Gent als pionier

Gent stelde in 2017 als eerste stad in Vlaanderen publieke OCMW-gronden ter beschikking voor innovatieve stadslandbouw. CSA De Goedinge in Afsnee startte toen als volledig nieuw groentebedrijf. Het bedrijf levert vandaag nog steeds via zelfoogst en groentepakketten aan Gentse consumenten en horeca. Ze werken ook samen met een nabijgelegen melkveebedrijf en een zorginstelling voor sociale tewerkstelling.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
24 januari 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Samenleving