BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Wegenwerken

Verkeerstellingen op R8 ter hoogte van Kortrijk-Noord

Verkeerstellingen op R8 ter hoogte van Kortrijk-Noord

KORTRIJK – Tussen zaterdag 27 januari en zaterdag 3 februari worden er verkeerstellingen uitgevoerd op de R8, tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Leie. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil zo de verkeersintensiteiten en -bewegingen in beeld brengen, om binnenkort te kunnen starten met verder onderzoek naar de herinrichting van de R8.

De Kortrijkse Ring (R8) krijgt dagelijks veel verkeer te slikken. Bijna overal is de R8 ingericht als een snelweg met twee rijstroken per rijrichting. Maar onder andere het stuk van de ring tussen de spoorlijn en de Leie ziet er helemaal zo niet uit.

Onderzoek naar R8 in Kortrijk-Noord

In dit projectgebied zijn nog verschillende kruispunten met verkeerslichten, soms met lange wachtrijen, en erftoegangen en parkeerplaatsen sluiten rechtstreeks op de R8 aan. Dat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties, ook voor de fietsers die langs deze drukke verkeersas rijden. Voor de studie van de herinrichting van dit stuk ring slaan het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne de handen in elkaar. 

Toekomstvisie voor R8

Om de Kortrijkse Ring veilig in te richten, moeten het doorgaand en het lokaal verkeer van elkaar gescheiden worden. De R8 moet verder doorgetrokken worden in de middenberm en er moeten vlotte op- en afritten komen naar de verschillende ventwegen, zoals dat elders langs de R8 vandaag al het geval is. De ventwegen moeten ook ingericht worden op maat van het lokale verkeer, fietsers en voetgangers. Zo moet het er vlotter en veiliger worden, voor alle weggebruikers. Tot slot moet de ruimte ook comfortabel, groen en aangenaam zijn.

Verkeerstellingen op R8

Om de herinrichting van de ring, in de zone tussen de spoorlijn Kortrijk-Brugge en de Leie, te onderzoeken, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer het studiebureau Arcadis aangesteld. Het studiebureau zal de bestaande verkeersintensiteiten en -stromen in beeld brengen door verkeerstellingen uit te voeren tussen zaterdag 27 januari en zondag 4 februari. Binnen het projectgebied wordt er met behulp van telcamera’s geteld op de verschillende kruispunten van de R8 en aan de op- en afritten. De gegevens van de weggebruikers worden anoniem verwerkt.

Volgende stappen

Later in 2024 gaat het studiebureau aan de slag met de opmaak van een startnota. Die nota analyseert de bestaande toestand, beschrijft knelpunten en licht toe wat de doelstellingen van het project zijn.

Na de opmaak van de startnota, werkt het studiebureau een project-milieueffectenrapport (project-MER) uit, waarin de te onderzoeken voorstellen onderzocht worden op hun impact op het milieu in al haar verschillende aspecten. Daarnaast wordt er ook een projectnota opgemaakt, rekening houdend met de resultaten uit het project-MER. De projectnota werkt verder op de startnota naar een concreet (voor)ontwerpplan. Als de projectnota is goedgekeurd en het project-MER is afgewerkt, kan de aanvraag van de omgevingsvergunning opstarten.

Meer weten

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
26 januari 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Wegenwerken