BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Gemeentebestuur roept halt toe aan bebouwing op perceel langs de Grenswachtersweg

KUURNE – Het College van Burgemeester en Schepenen van Kuurne heeft besloten voortaan geen bouwvergunningen meer toe te kennen voor verdere bebouwing op het perceel langs de Grenswachtersweg. De beslissing om de zone groen te houden, kadert in het feit dat het perceel van 1 Hectare groot natuurlijk overstroombaar gebied is en er daarnaast recente waarnemingen waren van zeldzame buidelmeesjes in de buurt .

Reeds geruime tijd werken projectontwikkelaars Dumobil en Huyzentruyt op de grens tussen Harelbeke en Kuurne aan het woonpark Harelbeke-Kuurne, waarvoor ze in 2009 een verkavelingsvergunning kregen. Hoewel een groot deel van de woningen al is gerealiseerd, zijn de bouwwerken op het hoekperceel van de Bavikhoofsestraat en Grenswachtersweg nog niet gestart.

Watergevoelige gronden

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft deze bouwwerken sinds de zomer van het vorige jaar tegengehouden.  Schepen van Ruimtelijke Ordening, Willem Vanwynsberghe, licht toe dat nieuwe inzichten een rol spelen.  ““Als lokale politici moeten we algemeen belang boven particulier belang stellen.”, maakt Schepen van Ruimtelijke Ordening, Willem Vanwynsberghe duidelijk, “Door nieuwe en zeer belangrijke inzichten in overstromingen en watergevoelige gronden, blijkt dat bouwen zoals voorzien in het Woonpark hier onmogelijk is geworden. De Pluviale kaarten van de Vlaamse overheid uit 2018 en 2019 tonen echter aan dat het perceel als overstromingsgebied staat ingekleurd. Hoewel het niet betekent dat rivieren buiten hun oevers kunnen treden, blijft het water hier staan na hevige regenval.  Achter de schermen kroop al heel wat tijd in dit dossier, nu willen we ook naar buiten komen met ons standpunt. Terug naar de tekentafel om bebouwing in deze zone te vrijwaren en zo veel als mogelijk (natte) natuur in te richten. We gaan, hopelijk samen met de ontwikkelaars en de inwoners voor een WoonPARK 2.0!”

Pluviale toestand woongebied

“Waterziek”

“Als college achten wij het onverantwoord om op deze natte grond te bouwen en potentiële bewoners met waterproblemen op te zadelen.”, gaat burgemeester Francis Benoit verder, “Ondanks dat de bouwpromotoren naar de deputatie zijn gestapt, heeft deze instantie de mening van het college bevestigd. De grond wordt als “waterziek” beschouwd, en het is waarschijnlijk dat Vlaanderen binnenkort dit standpunt zal herbevestigen.  Tevens is het tijd om in te grijpen. Kuurne staat onder zware woondruk. We zijn ingekleurd als stedelijk gebied maar we moeten onze open ruimtes en natuur meer dan ooit koesteren. Groene vingers doorheen de woongebieden verhogen immers de leef – en woonkwaliteit. Al te veel wordt er voor maximale winsten gegaan. Wij schermen voor het algemeen belang en de toekomst van iedereen die hier woont. We zijn streng maar rechtvaardig. Deze keuze is dan ook unaniem.“

16 eengezinswoningen en 24 appartementen

Op het perceel van 1 hectare waren oorspronkelijk plannen voor 16 eengezinswoningen en 24 appartementen te plaatsen van Dumobil en Huyzentruyt. Burgemeester Francis Benoit benadrukt echter dat deze plannen hoe dan ook niet gerealiseerd kunnen worden. Bewoners zouden bezwaarschriften indienen tegen een mogelijke goedkeuring, waardoor het dossier opnieuw bij de hogere overheid zou belanden.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
13 februari 2024
Geschreven door
BRU redactie (NSK)
Nieuws, Samenleving