BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Wegenwerken

41 werven op Vlaamse autosnelwegen in 2024

41 werven op Vlaamse autosnelwegen in 2024

BRUSSEL – In 2024 zijn er op 41 locaties grote wegenwerken op autosnelwegen, met opnieuw veel aandacht voor de renovatie van bruggen, viaducten en tunnels. De hinder wordt beperkt, door te werken op rustige momenten en door zo veel mogelijk rijstroken open te houden.

De werken zijn nodig om de veiligheid en de levensduur van de wegen te verhogen. De ingrepen zijn zeer uiteenlopend, van vernieuwingen van het wegdek tot de plaatsing van geluidschermen, het aanleggen van spitsstroken en de ombouw van verkeerscomplexen. Met herstellingen en renovaties aan 16 bruggen en viaducten en 7 tunnels, wordt verholpen aan de onderhoudsachterstand.

Hinder zoveel mogelijk beperkt

Wegenwerken zorgen onvermijdelijk voor hinder. Met een nieuwe nationale campagne ‘Vermijd verrassingen’ op radio, social media en affiches, roept het Agentschap Wegen en Verkeer mensen op, om zich te informeren over de geplande werken in hun buurt, niet enkel op snelwegen maar ook op gewestwegen. Door te weten waar er werken zijn, worden verrassingen vermeden en kunnen mensen eventueel hun verplaatsing aanpassen. Op wegenenverkeer.be is alle informatie over de werkzaamheden te vinden.

Grootste hinder

Antwerpen: de Oosterweelwerken op de ring rond Antwerpen R1 op de rechter Schelde-oever;
de vervanging van de brug over de E313 aan Ranst.

Oost-Vlaanderen: de sanering van de slingerviaducten in het knooppunt Zwijnaarde; de asfaltherstellingen op de R2 aan Waaslandhaven-Noord; de start van de renovatie van de Beverentunnel
en de renovatie van het dienstgebouw van de Zelzatetunnel.

Vlaams-Brabant: de renovatie van de Leonardtunnel op de ring rond Brussel R0; de bouw van de calamiteitendoorsteek in de Vierarmentunnel op de ring rond Brussel R0; het structureel onderhoud van de brug over de E19 in Zemst; het structureel onderhoud van de brug over de E314 in Leuven richting Brussel.

Limburg: de aanleg van de spitsstroken op de E313 tussen Lummen en Hasselt-West.

Om de hinder te beperken, stemt AWV de timing van de werken af, met andere bouwheren en partners als Touring, VAB, Febetra, VOKA en Logistiek Vlaanderen. Gelijktijdige grote wegenwerken in dezelfde omgeving worden vermeden en omleidingsroutes worden vooraf onderzocht om ze hindervrij te houden.

De fases met de meeste hinder gebeuren op minder drukke momenten zoals nachten, weekends en vakantieperiodes en er worden telkens zoveel mogelijk rijstroken vrijgehouden, door bijvoorbeeld te werken aan bruggen vanop de berm.

Veiligheid aan werven prioritair

Op de werven zijn dag en nacht arbeiders aan het werk. Bij het inrichten van een werf worden zeer strikte maatregelen genomen om de veiligheid aan de werfzone te verhogen. Bestuurders wordt gevraagd, om de snelheidslimiet en signalisatie te respecteren en extra aandachtig te zijn bij het naderen van een werfzone. De snelheid aan werven wordt gecontroleerd met – naast bemande controles – ook de inzet van semi-vaste snelheidscamera’s en van mobiele trajectcontroles.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
10 maart 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Wegenwerken