BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Kuurnse burgerbevraging toont aan dat Kuurnenaar graag in Kuurne woonachtig is

Burgerbevraging

KUURNE – Afgelopen maandagavond werd het resultaat bekend gemaakt van de burgerbevraging die de gemeente Kuurne heeft laten uitvoeren door het onafhankelijke bureau Inni Ville uit Antwerpen. Bijna 88% van de ondervraagden gaf aan dat ze het aangenaam tot zeer aangenaam vinden om in Kuurne te wonen, een opvallend hoger percentage dan het Vlaamse gemiddelde.

Ook de dienstverlening binnen de gemeente wordt als goed ervaren, met het recyclagepark en de brandweer als best beoordeelde aspecten. De inwoners van Kuurne zijn ook tevreden over de toegankelijkheid van de burgemeester en zijn schepenen. Echter, de bereikbaarheid en openingstijden van gemeentediensten vragen om aandacht en verbetering. Het heldere communicatiebeleid van de gemeente wordt wel gewaardeerd door de inwoners, met positieve beoordelingen voor het gemeentelijk magazine INFOKuurne, de diverse sociale mediakanalen en website van de gemeente en de gemeentelijke informatieborden.

Fietsbereikbaarheid scholen scoort goed

Op het gebied van onderwijs scoort Kuurne eveneens goed, met positieve waarderingen voor het studieaanbod, de kwaliteit en de fietsbereikbaarheid van de diverse scholen. De meningen waren echter verdeeld over de veiligheid van schoolomgevingen, de schoolinfrastructuur en bereikbaarheid met het openbaar vervoer.  Op het gebied van vrije tijd, sport, cultuur, jeugd en bibliotheek waren de reacties echter wel over het algemeen positief, maar er zijn verbeterpunten voor kinderopvang en mobiliteit binnen de gemeentegrenzen van Kuurne.

Slechte punten voor staat en veiligheid van voet- en fietspaden

Met name de staat en veiligheid van voet- en fietspaden en het aanbod aan laadpalen voor elektrische auto’s binnen de ezelsgemeente werden iets minder positief onthaald. Inwoners die de enquête invulden waren dan wel weer positief over de netheid, recyclage en afvalophaling binnen de gemeente, evenals over het thema openbare groene ruimte, inclusief speelruimtes voor kinderen en groenonderhoud.   In het kader van de ‘De week van de Duurzame Gemeente’ wil Kuurne dan weer samen met heel veel verenigingen en inwoners een grootschalige opruimactie organiseren op 14 september.

Het thema ‘ontharding’ van de gemeente blijkt ook sterk te leven onder de inwoners van Kuurne.

Sari De Bosschere (21), studente Sociale Readaptatiewetenschappen aan de Howest te Kortrijk was een van de deelnemers aan de burgerbevraging.  “Via de jeugdraad die ik soms bijwoon als lid van de Chiro kwam ik te weten dat er een burgerbevraging liep binnen de gemeente”, vertelt Sari, “Ik woon graag in Kuurne en nam deel aan de bevraging omdat ook de stem van de jeugd belangrijk is binnen dergelijke enquête.  Naar mijn eigen mening kunnen de voorzieningen voor kwetsbare jongeren binnen de gemeentegrenzen beter.  Ik was aangenaam verrast toen ik zag dat ook veel jeugd de moeite heeft genomen om de bevraging in te vullen.”

Tevreden over behaalde score

In totaal hebben 1047 inwoners ouder dan 16 jaar tussen 15 januari tot 15 februari de bevraging ingevuld, waarvan 670 alle vragen hebben beantwoord. De bevraging kon zowel digitaal als op papier worden ingevuld, en er werden ook deur-aan-deur enquêtes gehouden. “De gemeente is tevreden met de behaalde score en zal nu aan de slag gaan met de aandachtspunten die uit de bevraging naar voren zijn gekomen.”, aldus Brecht Goerlandt, stafmedewerker van de gemeente Kuurne.

Ook op het gebied van digitale vaardigheden kan Kuurne als goed worden beschouwd, maar één op de vijf inwoners ondervindt problemen bij bepaalde digitale toepassingen. Daarnaast blijkt ook 52% van de Kuurnenaren lid te zijn van een of meerdere verenigingen of organisaties.  Er waren geen significante verschillen tussen de verschillende kernen van Kuurne, hoewel Sint-Pieter een iets hogere score behaalde (7,8/10) dan Sint-Michiel en Sint-Katrien.

Permanent burgerpanel

Gezien ruim 400 inwoners ook aangaven in de burgerbevraging dat ze ook in de toekomst nog hun stem willen laten horen over beleidsthema’s of projecten wil de gemeente Kuurne nu een burgerpanel samenstellen.  Kuurnse inwoners die daar deel willen van uitmaken kunnen zich inschrijven via intake.bpact.be/kuurne.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
23 april 2024
Geschreven door
BRU redactie (NSK)
Nieuws, Samenleving
Middenstand 100 jaar

NV De Middenstand is eeuw oud

KUURNE – Aanstaande zondag worden, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van De Middenstand, de huidige bestuurders van NV ‘De Middenstand van Cuerne’ ontvangen op