BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Ongevallen, Wegenwerken

Eén gevaarlijk punt om de zes dagen aangepakt

BRUSSEL – Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkte tijdens de voorbije legislatuur, 320 gevaarlijke punten weg, dat is gemiddeld één punt om de zes dagen. Van de 258 gevaarlijke punten die in oktober vorig jaar op de nieuwe lijst gevaarlijke punten verschenen, werd er ondertussen 44% aangepakt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt hard aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, door wegen en fietspaden aan te passen of opnieuw aan te leggen. Onveilige locaties over heel Vlaanderen, worden systematisch in kaart gebracht, met extra aandacht voor de veiligheid van actieve weggebruikers. Bij dit in kaart brengen, spelen ongevallencijfers een cruciale rol.

Extra aandacht voor fietsers en voetgangers

De gevaarlijkste punten verschijnen elk jaar, op de dynamische lijst gevaarlijke punten. Vanaf een ongeval-score van 15 komt een locatie op de lijst, waarbij een lichtgewonde staat voor één punt, een zwaargewonde voor drie punten en een dodelijk slachtoffer voor vijf punten.

Ongevallen met fietsers en voetgangers wegen extra zwaar door. Aan elke fietser, voetganger of bromfietser wordt een verhogingsfactor van 1,7 toegekend. Zo geeft AWV meer gewicht aan ongevallen met fietsers en voetgangers en corrigeert het voor de onderregistratie van ongevallen met deze actieve weggebruikers.

Minder nieuwe gevaarlijke punten

De meest recente lijst bevat 258 punten gevaarlijke punten. 115 punten (44%) van die lijst zijn intussen weggewerkt en op 32 punten (12%) zijn werken in uitvoering of staan er – op korte termijn – werken gepland. Sinds de start van de legislatuur, pakte AWV 320 punten aan, wat neerkomt op het wegwerken van gemiddeld één gevaarlijk punt weg om de zes dagen.

Elk jaar verdwijnen er gevaarlijke locaties, maar er komen ook elk jaar nieuwe bij. Een kruispunt kan bijvoorbeeld, door een gewijzigde verkeerssituatie, meer verkeer krijgen, waardoor de kans op ongevallen stijgt. In 2023 waren er zo 54 nieuwe gevaarlijke punten, dat zijn er 22 minder dan de nieuwe punten in 2022 (76), wat een voorzichtig positief signaal is. Er staan ook opvallend minder punten op de meest recente lijst want in 2022 en 2023 was die lijst nog 300 punten lang.

Historische lijst zo goed als weggewerkt

Waar er in 2019 nog meer dan 30 punten op de historische lijst stonden, zijn dat er vandaag nog maar 7. Op al deze kruispunten zijn er momenteel werken aan de gang – met uitzondering van het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan en de Frans Van Dunlaan in Antwerpen, een project waar de verkregen omgevingsvergunning wordt aangevochten.

Opsporen van gevaar nog voor ongeval gebeurt

Aan de hand van ongevaldata bepaalt AWV, waar er moet worden gewerkt om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar het agentschap monitort in het kader van het MIA-project (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) het wegennet ook proactief en brengt zogenaamde ‘grijze punten’ in kaart. Dat zijn plekken waar ernstige incidenten voorlopig uitbleven, maar waar de kans op ongevallen reëel is.

Zo komen gevaarlijke verkeerssituaties op de radar nog voor er daar een ongeval gebeurt. De locatie op de R23 is zo’n grijs punt. Fietsers maakten de afgelopen jaren vaker melding van onveilige situaties. Momenteel loopt daar een analyse van de bijna-ongevallen met de inzet van camera’s en AI.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
31 mei 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Ongevallen, Wegenwerken