BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Gullegem 

Een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Gullegem 

WEVELGEM – Op 14 december 2023 keurde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Gullegem Kern definitief goed. In mei/juni 2023 werden er infomomenten georganiseerd waarbij de inwoners de mogelijkheid kregen om opmerkingen te formuleren. Deze werden verder verwerkt in een definitieve versie van het RUP, dat inmiddels sinds 12 februari van kracht is.

Een RUP geeft d.m.v. voorschriften, informatie over de bestemming en de inrichting van een bepaald perceel, bijvoorbeeld waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden die moet voldoen.

Vervanging voor lappendeken

Met het RUP worden ook de vroegere bijzondere plannen van aanleg (BPA) vervangen door één globaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) met eenduidige voorschriften. Voor de woonkern van Gullegem waren er tot voor kort, 12 BPA’s, met verschillende bouwvoorschriften. Een aantal BPA’s dateerden van de jaren 1980. Vele regels waren intussen achterhaald of nodeloos streng. Dit zorgde voor een lappendeken van strikte regels en leidde vaak tot onduidelijkheden, voor zowel burger als bestuur.

Het nieuwe RUP moet zorgen voor eenvoudige en soepele regels voor de percelen/woningen in de woonkern en een duidelijk kader voor de beoordeling van toekomstige bouwaanvragen. In het nieuwe RUP werden ook woonzones, groenzones en zones voor gemeenschapsvoorzieningen afgebakend.

Elke woonkern een RUP

Het is de intentie van het gemeentebestuur om voor alle woonkernen van Wevelgem, een overkoepelend RUP op te maken. Voor de woonkern van Moorsele werd een RUP gemaakt, dat in 2018 van kracht werd. Voor Wevelgem is een eenduidig RUP in opmaak.

Ook met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening uit 2013, streeft de gemeente naar meer uniformiteit en kwaliteit. Deze verordening somt een aantal werken op, waarvoor geen vergunning meer nodig is, zoals, onder bepaalde voorwaarden, de aanleg van een terras, siervijver of tuinhuis in de zij- en achtertuin. De gemeente streeft hiermee naar een vermindering van de administratieve last. Daarnaast werd in de verordening ook vastgelegd, hoeveel groen er in nieuwe verkavelingen aangelegd moet worden. Op die manier wordt de kwaliteit van nieuwe woonwijken gegarandeerd.

Zelf plannen?

Sowieso blijft het voor elk bouwdossier aangewezen, om eerst bij de dienst Stedenbouw na te vragen of een vergunning nodig is. Heb je (ver)bouwplannen en wil je weten aan welke voorwaarden je plannen moeten voldoen, neem dan hier een kijkje.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
6 mei 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Samenleving
Herbert Verhaeghe

Kuurne meets Kuurne in … Wevelgem

WEVELGEM – Zanger-presentator Herbert Verhaeghe is een bezige bij én Kuurnenaar. Zijn dorpsgenoot, Nico Speleers, ook een bezige bij (én dus ook) Kuurnenaar, ontmoet Herbert