BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Jonge Wegweters doen suggesties voor fietsveiliger Wevelgem 

Jonge Wegweters doen suggesties voor fietsveiliger Wevelgem 


WEVELGEM – Het inspraaktraject ‘Jonge Wegweters’ vond plaats tussen september 2023 en februari 2024 en werd gelopen met een focusgroep van jongeren tussen 17 en 19 jaar. Het ging om 6 leerlingen van het Sint-Pauluscollege in Wevelgem.

Tijdens vijf inspraaksessies van 2 uur werd aan de slag gegaan met de jongeren om hun mobiliteitsbeleving te bevragen, de mobiliteitsplannen van de gemeente te toetsen en hun visie op mobiliteit te verwoorden.

Voorafgaand aan de 5 sessies vulden 92 respondenten een online enquête in en digitaliseerden ze hun woon-, school- en vrijetijdsverplaatsingen op het platform van de ‘Fietstrack’.

Zes mobiliteitsaanbevelingen

Na afloop bundelden de Jonge Wegweters hun bevindingen in een rapport, waarin ze drie mobiliteitsthema’s centraal stellen: veiligheid, zichtbaarheid en snelheid. Daaruit vloeiden zes specifieke aanbevelingen voor het College van Burgemeester en Schepenen voort.

1° Het voorzien van een voetpaduitstulping in de Goudbergstraat ter hoogte van het Cultuurpad. De voetpaduitstulping moet de oversteeklengte beperken en de overstekende voetganger zichtbaarder maken;

2° Het herinrichten van het kruispunt Wijnbergstraat – Roeselarestraat – Reutelstraat: het verbreden van de voetpaden moet de automobilist en fietser meer ruimte geven om de situatie beter in te schatten. Daarnaast zal deze maatregel een vertragende invloed hebben op het autoverkeer in de Roeselarestraat.

3° Kleine infrastructurele ingrepen in de Toekomststraat: er wordt voorgesteld om een verkeersgeleider aan te leggen die het verkeer afremt en het kruispunt overzichtelijker maakt;

4° Het heraanleggen van de hoek Normandiëstraat – Menenstraat: de hoek kan en moet ‘groen’ blijven, maar dit groen wordt best aangepast om de zichtbaarheid te vergroten en zo de veiligheid te verhogen;

5° Asfalteren Weggevoerdenstraat: deze route wordt vaak gebruikt als verbindingsweg. Het voorzien van een nieuwe asfaltlaag is cruciaal om de veiligheid blijvend te borgen;

6° Fietsstraat richting centrum vanuit de Toekomststraat: het beperken van de snelheid is prioritair maar deze aanbeveling werd als minst prioritair beschouwd. Investeren in fietsstraten kan enkel wanneer er meer controles worden uitgevoerd. 

Dialoog en ‘deal moment’

Deze aanbevelingen werden tijdens het dialoog en ‘deal moment’ door de Jonge Wegweters voorgesteld aan de verschillende betrokken schepenen.

Vandaag was er een terugkoppelingsmoment, waarbij het College van Burgemeester en Schepenen, een stand van zaken deelt met de Jonge Wegweters en waarbij de verdere toekomstplannen worden vastgelegd.

Het eindrapport is de leidraad voor deze terugkoppeling en dient als voetstuk voor de verdere opvolging van de aanbevelingen opgemaakt door de lokale Jonge Wegweters. Als blijk van waardering voor de inzet en het enthousiasme van de jongeren, stuurt het gemeentebestuur hen bovendien niet met lege handen naar huis.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
31 mei 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Samenleving
Herbert Verhaeghe

Kuurne meets Kuurne in … Wevelgem

WEVELGEM – Zanger-presentator Herbert Verhaeghe is een bezige bij én Kuurnenaar. Zijn dorpsgenoot, Nico Speleers, ook een bezige bij (én dus ook) Kuurnenaar, ontmoet Herbert