BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Provincie Oost-Vlaanderen bekroond als één van grootste bebossers van Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen bekroond als één van grootste bebossers van Vlaanderen

BRUGGE – Op het slotevent van de Bosalliantie in Brugge, ontving de Provincie Oost-Vlaanderen een gouden boslabel. Die bekroning kreeg de Provincie omdat ze deze legislatuur al meer dan 10 hectare bos aanplantte. Met een aanplant van ruim 22 hectare nieuw bos op haar eigen terreinen is de Provincie Oost-Vlaanderen de grootste bebosser van alle lokale en provinciale besturen in Vlaanderen.

Om lokale en provinciale tot meer bebossen te bewegen, reikt de Bosalliantie boslabels uit. Steden, gemeenten of provincies, die meer dan 2,5 hectare nieuw bos realiseerden, kregen een bronzen boslabel. Vijf hectare of meer was goed voor een zilveren boslabel. En wie – zoals de Provincie Oost-Vlaanderen – voor meer dan tien hectare bebossing zorgde, ontving een gouden boslabel.

22 hectare nieuw bos op de teller sinds 2019

Met op de teller 22 hectare nieuw bos sinds 2019 is de Provincie Oost-Vlaanderen de grootste bebosser van alle lokale en provinciale besturen in Vlaanderen.

“Ik ben erg trots op het gouden boslabel als erkenning voor onze inspanningen voor meer bos. Het aanplanten van sterke, robuuste bossen is meer dan ooit nodig om onze planeet te wapenen tegen de klimaatverandering. Voor de aanplant van bos kunnen we vaak rekenen op vele helpende handen van buurtbewoners, scholen, natuurverenigingen, enzovoort. Iedereen draagt zijn steentje bij, samen ondernemen we actie!” aldus gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur.

Waarde van bossen

De 22 hectare bosuitbreiding, gebeurde vooral rond de bestaande domeinen en natuurgebieden: Hospicebossen, Nieuwdonk, Heynsdaele, Het Leen, Puyenbroeck en Kaaihoeve. Toch bebost de Provincie ook enkele andere, meer verspreide locaties. Die kleinere stukken bos vormen belangrijke natuurstapstenen en zorgen voor de verbinding tussen grotere bos- en natuurkernen.

De Provincie kiest altijd voor gevarieerde aanplantingen met streekeigen, standplaatsgeschikte bomen. Als een aantal soorten het in de toekomst wat minder doen (bijvoorbeeld door ziekte of droogte), blijven de kansen om een biodivers, klimaatrobuust bos te behouden zo immers veel groter.

Samen sterk

Voor de aanplant kon de Provincie rekenen op de hulp van de maatwerkbedrijven Kiemkracht, en Natuur- en Landschapszorg. Tijdens publieke plantacties kwamen enthousiaste leerlingen, jeugdbewegingen, Natuurpunt, collega’s, vrijwilligers van ‘grootouders voor het klimaat’ of buurtbewoners meehelpen. Dankzij al die helpende handen gingen er meer dan 55.000 bomen en struiken de grond in sinds 2019.

De Bosalliantie is een samenwerkingsverband tussen de verschillende provinciale, regionale en Vlaamse overheden, de bosgroepen en de belangrijkste natuurorganisaties. Ze werd begin 2019 opgericht om een boost te geven aan bosuitbreiding, en alle partners en initiatiefnemers te ondersteunen in hun bebossingsambities.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
17 mei 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Samenleving