BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Vlaams minister president Geert Bourgeois startte de eerste schooldag in het PTI

Vlaams minister president Geert Bourgeois startte de eerste schooldag in het PTI
Foto: FVL
Vlaams minister-president Geert Bourgeois startte de eerste schooldag in het PTI (Provinciaal Technisch Instituut) in Kortrijk, waar hij kennis kon maken met de leerlingen en leerkrachten van creatieve en innovatieve opleidingen zoals ‘Ontwerp & Prototyping’ op de campus Techniek & Design en ‘Aquacultuur. Het PTI te Kortrijk is een provinciale school en maakt zo deel uit van het POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen). Zo staat het PTI ook voor de waarden: respect, samenwerking, openheid, professioneel handelen, resultaatgericht en betrokkenheid. Ook wenst het PTI dé kwaliteitsreferentie en partner te zijn voor bedrijven en andere professionele organisaties. Er is een zeer nauwe samenwerking met de bedrijfswereld (stages, business nocturne, sollicitatiedag..) en zijn bij heel wat externe organisaties aangesloten.

Innovatie

Als pionier op het vlak van innovatie zijn we voortdurend creatief. Mooie voorbeelden hiervan zijn het project aquacultuur, het werken met laser-graveerders en 3D-printers, de uitvinding ‘Bright Beats’ en de richting Ontwerp & Prototyping.

Talent

Iedereen bezit talenten daar zijn wij ten stelligste van overtuigd. Leerlingen ontwikkelen maximaal hun talenten onder actieve begeleiding. Het PTI Wenst tevens een warme organisatie te zijn, waar iedereen zich goed voelt. Respect en welbevinden dragen wij hoog in het vaandel.

Hervorming onderwijsstelsel

Na grondig overleg met het onderwijsveld en het regelgevend werk, stappen scholen vanaf het schooljaar 2018-2019 in het nieuwe hervormde onderwijsstelsel. De modernisering van het secundair onderwijs start dan in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs. Dat zorgt voor enige ongerustheid bij de directie van het PTI, maar wellicht ook bij andere schooldirecties. “Wij vrezen dat sterke richtingen komen te vervallen en ook de doorstroming naar de hoge school, die een troef is van het PTI, komt te vervallen.” Aldus directeur Francis Bruyneel. Minister-president Geert Bourgeois benadrukte dat de technische richting absoluut noodzakelijk blijft.

Techniek en Design

Op de campus Techniek en Design mochten de leerlingen uit ontwerp en prototyping hun ontwerpen voorstellen. Ontwerp & prototyping is de nieuwe naam voor “Textiel- en designtechnieken”. Dit is de creatieve poot van de afdeling textiel waarbij leerlingen vertrekkende vanuit textiel, gecombineerd met allerlei andere materialen producten leren ontwerpen. Deze omvorming met nieuwe leerplannen werd voorlopig goedgekeurd door de Vlaamse overheid en de sterke instroom van leerlingen duidt op een geslaagde operatie. De afgelopen jaren werd er dan ook sterk ingezet op de herwaardering van het vroegere textielonderwijs. Er werd rekening gehouden met de grondig gewijzigde situatie binnen de textielbedrijven waar een heroriëntering plaatsvond richting technisch textiel, innovatieve materialen en ontwerptechnologieën. De combinatie van textiel met andere materialen en textiel ten dienste van gewijzigde, hoogtechnologische toepassingen kregen een plaats in de opleiding.

Wetenschap en Groen

Op de campus Wetenschap en Groen werd het aquacultuur voorgesteld. Dit is een samenwerking met de KU Leuven waarbij op een duurzame manier omegabaars gekweekt wordt. Het PTI is de enige middelbare school die een dergelijk project aanbiedt. Bij dit project worden alle reststoffen van de viskweek hergebruikt in de teelt van tomaten. Op die manier wordt op een volledig gesloten systeem gecreëerd. Dit technisch hoogstandje lokte al vele bezoekers uit binnen –en buitenland naar het PTI. Gedeputeerde voor onderwijs Carl Vereecke is dan ook tevreden dat de inspanning die het PTI de afgelopen jaren leverde om in te zetten op innovatie zijn vruchten afwerpt. Er wordt volop ingezet op het STEM verhaal. Het stijgende leerlingenaantal duidt erop dat nijverheidstechnisch onderwijs een toekomst heeft in de regio. Nu zijn al 849 leerlingen ingeschreven op beide campussen samen. Vele van die leerlingen vatten ook met succes hogere studies aan. Op die manier zorgen ze ervoor dat hooggeschoolde arbeidskrachten afgeleverd worden.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
2 september 2017
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws