BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Het politiecollege van PZ RIHO heeft hun nieuwe tuimelwagen voorgesteld

Het politiecollege van PZ RIHO heeft  hun nieuwe tuimelwagen voorgesteld
Foto: FVL
Het politiecollege van PZ RIHO heeft hun nieuwe tuimelwagen voorgesteld. Deze werd gemaakt door de leerlingen van het VTI in Tielt. Het was voormalig commissaris Rudi Cracco die met het idee kwam om een tuimelwagen te laten bouwen voor politieacties in scholen en op evenementen om mensen gewaar te maken van de gevaren in het verkeer. De VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen zal de tuimelwagen inzetten, met als doel de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen en dit door een samenwerking aan te gaan met alle actoren actief aanwezig binnen onze provincie die verkeersveiligheid in het hart dragen. De VZW zet hiertoe jaarlijks tal van verkeerscampagnes op met als finaliteit de bewustwording van de weggebruikers te doen toenemen. Verkeerscampagnes zijn een onderdeel van een integrale aanpak met daarnaast ook de noodzakelijke handhaving en vervolging van het verkeersonveilig gedrag. De jaarlijks 80 doden en meer dan 5500 gewonden bij 20.000 verkeersongevallen in onze provincie zijn er gewoon teveel aan. Enkel als wij de handen in elkaar slaan en samenwerken kunnen we erin slagen dit aantal terug te dringen. De tuimelwagen wordt gebruikt in het kader van verkeerspreventie. Autobestuurders en passagiers ervaren onmiddellijk het nut van het dragen van de veiligheidsgordel. Het tot stand komen en de uitvoering van de noodzakelijke verkeerscampagnes die dicht staan bij onze bevolking brengt heel wat kosten met zich mee. Een samenwerking met private actoren die zich willen inzetten voor verkeersveiligheid is dan ook noodzakelijk.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
14 oktober 2018
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws