BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Civiele Bescherming test haar gespecialiseerde capaciteiten in Portugal

Civiele Bescherming test haar gespecialiseerde capaciteiten in Portugal
Foto: FVL
Tussen 28 mei en 1 juni neemt de Civiele Bescherming deel aan een grootschalige internationale oefening (CASCADE 2019) in Portugal. Tijdens deze oefening worden een reeks grootschalige rampenscenario’s gesimuleerd, gaande van grote overstromingen tot gevaarlijke chemische accidenten. Deze oefening vormt voor de Belgische Civiele Bescherming een uitstekende gelegenheid om een aantal van haar hooggespecialiseerde capaciteiten te testen en te integreren in een Europees kader. Gezien de complexiteit van het scenario is geopteerd om aan deze oefening deel te nemen met enerzijds een capaciteit van redding op boten en anderzijds met chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) detectiemiddelen. De module redding op boten (Flood Rescue Using Boats – FRUB) wordt momenteel gecertificeerd door de Europese autoriteiten en is gericht op het uitvoeren van zoek- en reddingsoperaties in overstroomde gebieden en het aanvoeren van levensnoodzakelijke goederen. De Civiele Bescherming zal ook gebruik maken van Toni, een detectierobot robot die speciaal ontworpen is om ingezet te worden waar het te gevaarlijk is voor de mens. Hij kan explosiemetingen doen, nucleaire stralen detecteren en vluchtige organische stoffen waarnemen. Daarnaast kan er een warmtebeeldcamera aangesloten worden. Hij is zo ontworpen dat hij trappen kan nemen naar boven en naar beneden. De robot kan daarenboven ook explosievrij gemaakt worden. Dit houdt in dat hij niet de oorzaak van een explosie kan zijn.

Oefening CASCADE 2019

Het doel van deze oefening is om op alle niveaus van de operaties (van de bevelvoeringsketen, over de verzameling en uitwisseling van informatie, tot de inzet van de interventiemiddelen op het terrein) de samenwerking tussen teams uit zes Europese landen (Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Kroatië en België) te testen. De Belgische ploeg zal aan de oefening participeren onder B-FAST vlag (Belgian First Aid & Support Team) met 26 teamleden, waaronder 23 van de Civiele Bescherming. De ploeg bestaat uit 3 boten met 11 experten van redding op boten en uit 1 team met 4 experten voor de detectiecapaciteit CBRN. In het kader van de B-FAST samenwerking werken deze technische capaciteiten geïntegreerd samen met experten van Volksgezondheid en Defensie. Met deze participatie aan de CASCADE 2019 oefening, blijft de Belgische Civiele Bescherming investeren in haar capaciteiten om internationale bijstand te verlenen aan landen getroffen door rampen.

Europees mechanisme voor Civiele Bescherming

Het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming verzekert de internationale coördinatie wanneer landen hulp zoeken nadat ze getroffen zijn door grootschalige rampen. Het doel van dit mechanisme is om de samenwerking van de middelen en de efficiëntie van interventies van de civiele bescherming te verbeteren. Om dit doel te bereiken, heeft het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming verschillende interventiemodules zoals de FRUB-module gecreëerd. Elke module heeft specifieke kwaliteitsnormen voor een type ramp (overstroming, epidemie, aardbeving,…). Dit zorgt voor een betere coördinatie in het veld, één enkel contactpunt, een interventie gebaseerd op de behoeften en helpt een dubbele inzet van middelen te voorkomen. Elke module is autonoom, snel inzetbaar en is samengesteld uit gespecialiseerd personeel.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
24 mei 2019
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws