BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Restafvalcijfer moet naar beneden volgens Imog

Restafvalcijfer moet naar beneden
Foto: FVL
Volgens Intercommunale Imog is het verminderen van het restafvalcijfer een grote uitdaging naar aanleiding van de nieuwe doelstellingen. Voor de Imog-regio betekent dit dat er tegen 2022 maar 147kg/inwoner/jaar aan restafval mag ontstaan. Ter vergelijking werd in 2018 nog 153kg/inwoner/jaar restafval ingezameld. Restafvalanalyse Imog heeft een restafvalanalyse laten uitvoeren om te weten te komen hoe men deze ambitieuze doelstelling wil kan bereiken. Het doel van deze restafvalanalyse was om een gedetailleerde studie van de samenstelling van dan de huisvuilzak in de het werkingsgebied van Imog op te stellen. De resultaten moesten inzichten verschaffen in het aandeel recycleerbare fracties, alsook om bepaalde tendensen in de huisvuilsamenstelling te achterhalen. Uit de resultaten blijkt dat er nog 26,5kg/inwoner/jaar of 6,5 miljoen kg/jaar aan recycleerbare materialen in de restafvalzak belanden (P+MD, papier en karton, textiel, glas, geneesmiddelen, hout, AEEA, KGA) terwijl hiervoor al selectieve inzamelsystemen in onze regio bestaan. Daarnaast is er een grote organische fractie, waarvan een groot deel eigenlijk voedselverliezen zijn, die gemakkelijk uit de restafvalzak kunnen worden gehouden door bv. thuiscompostering en slim aankopen en bewaren. Voedselverspilling De restafvalanalyse heeft aangetoond dat er veel voedsel in onze regio wordt verspild: gemiddeld wordt 21,5% of 28,2kg/inwoner/jaar aan voedsel verspild, waarvan 7,6 kg/inwoner/jaar aan brood en banket, 6,7 kg/inwoner/jaar aan bereide gerechten, 10,3 kg/inwoner/jaar aan groente en fruit, 1,7 kg/inwoner/jaar aan vlees, vis en gevogelte, 2,4kg/inwoner/jaar ongeopende verpakkingen en 5,6 kg/inwoner/jaar onaangebroken niet verpakt voedsel. Dat is 6,9 miljoen kg voedsel per jaar dat wordt verspild enkel en alleen in de Imog-regio! De eigen voedselverspilling wordt vaak onderschat. Dat is ook niet vreemd omdat het meestal kleine hoeveelheden zijn. Maar op een jaar loopt dat flink op. Gooi je 1 kg voedsel weg, dan gooi je in feite bijna anderhalve liter benzine aan energie in de prullenbak. Per jaar verdwijnt er gemiddeld 330 euro in de vuilnisbak. Markten Om deze voedselverspillingen tegen te gaan stelt Imog een preventieplan op voor de organische fractie en worden de informatie- en sensibiliseringsacties opgedreven. Thuiscomposteren wordt hipper gemaakt en Imog zal op markten en evenementen ook informeren en stimuleren voor het houden van kippen. Ook het gebruik van Vlaco compost gemaakt van tuinafval en het informeren en stimuleren van hoe voedselverliezen tegen te gaan wordt door slim aankopen en bewaren en hoe restjes nog een lekkere maaltijd kunnen worden komen aan bod. Doelstelling In totaal kan in de Imog-regio in theorie dus nog 65,2 kg/inwoner/jaar uit de restafvalzak bespaard worden indien iedere inwoner de huidige bestaande inzamelkanalen gebruikt voor de recycleerbare fracties en organisch afval zoveel mogelijk thuis composteert en inzet op het vermijden van voedselverliezen.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
21 mei 2019
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws