BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Binationale politieactie tegen grenscriminaliteit in Menen

Foto: FVL
Foto: FVL
Vrijdagnamiddag werd er een grootschalige binationale controleactie gehouden op de expressweg N58 richting Frankrijk. Melissa Noppe, politiezone Grensleie: “De politiezone Grensleie laat zich in de destep-analyse omschrijven als een grenszone die geconfronteerd wordt met meerdere vormen van grensoverschrijdende overlast en ditocriminaliteit. Daar waar de grenzen van de landen vaak beperkingen opwerpen jegens rechten en plichten, overschrijdt de criminaliteit deze bakens steeds weer. Door middel van een multidisciplinaire en geïntegreerde controleactie te organiseren willen wij als overheid een duidelijk remediërend signaal geven naar de bevolking toe dat wij grensgerelateerde veiligheid au sérieux nemen. De Akkoorden van Doornik II laten ons toe om gemengde dispositieven in plaats te stellen teneinde misdrijven op te sporen, deze te doen ophouden, deze vast te stellen en verdachten voor Justitie te brengen. Het accent tijdens deze controleactie zal vanuit een multidisciplinaire invalshoek worden benaderd, waarbij niet alleen strafrechtelijke misdrijven worden opgespoord, maar tevens sociaalrechterlijke en fiscale misdrijven zullen worden aangepakt.” “Deze actie vond plaats oa. i.s.m. de Franse politie- en douanediensten en had een dubbele finaliteit: de verkeersveiligheid verhogen en gerechtelijk te screenen teneinde misdrijven en overlast in/omwille van de nabijheid van de landsgrenzen op te sporen en aan te pakken” zegt commissaris Claude Vannieuwenhuyse die de regie voerde over deze actie. Bij de actie werden de drie grensovergangen op ons grondgebied aangedaan. Zowel langs Franse als Belgische zijde langsheen de grens werden gemengde controledispositieven opgezet.” Er begaven zich meer dan 30 gemengde ploegen op terrein. Er werd gewerkt op 3 gebieden: Menen, Moeskroen, Frankrijk. Aan de actie namen volgende diensten deel: Naast de Franse collega’s (police nationale EN police municipale d’Halluin) kon de actie ook rekenen op de steun en bijstand van de collega’s van:

  • Politie
  • Douane
  • VLABEL
  • Sociale inspectie
  • DACH
  • WPR
  • CIK
  • Team drone
  • PZ Moeskroen
  • CRS dienst Franse Police Nationale – te vgl. Met CIK in België)

Een indrukwekkende politiemacht van zowat honderd man in totaal.

‘Akkoord Doornik II’

Omwille van de verhoogde criminele activiteit in de Belgisch-Franse grensstreek, en dan in het bijzonder over criminaliteit in (Zuid-)West-Vlaanderen die afkomstig was of zou geweest zijn vanuit de zogeheten ‘Métropole européenne de Lille’, de grote agglomeratie vlak naast de Belgisch-Franse grens bestaande uit onder meer Rijsel, Tourcoing, Roubaix en Villeneuve-d’Ascq kwam het ‘Akkoord Doornik II’tot stand . De actoren in de grensstreek, en hun vertegenwoordigers in de nationale politiek, hoopten dat door middel van een nieuw politieverdrag met verdergaande samenwerkingsmogelijkheden voor de betrokken politiediensten deze grenscriminaliteit eindelijk een halt toegeroepen kon worden. Het Akkoord trad op 1 oktober 2015 in werking. Onder druk van de lokale politieke mandatarissen en publieke opinie werd namelijk een derde vorm van samenwerking in het leven geroepen: de gemengde patrouilles. In essentie betreft het een politiesamenwerkingsverdrag van de ‘eerste generatie’, dat niet veel verder gaat dan het aanvullen en praktisch implementeren van de juridische mogelijkheden die de SUO biedt. Ook de waarnemend korpschef toonde zich present en stond o.m. in voor de ontvangst van gouverneur Carl De Caluwé, procureur des Konings West-Vlaanderen F. Jodts en burgemeester Eddy Lust. Gouverneur Carl Decaluwé: “Met deze actie willen de politiediensten het veiligheidsgevoel bij de burgers verhogen. De binationale actie kwam tot stand op initiatief van politiezone Grensleie, de volgende keren zal dat vanuit Frankrijk en Moeskroen zijn. We hopen deze actie driemaandelijks te kunnen opzetten. We kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen en hopelijk kunnen we hiermee criminele feiten in de grensregio doen dalen, al kunnen we uiteraard niet alles uitsluiten. Ondanks het ‘Akkoord van Doornik II’ dat tot stand kwam in 2015 zijn er nog wat knelpunten. Ik zal alvast bij minister Verlinden het probleem hiervan aankaarten zodat we de criminaliteit in de grensregio nog beter kunnen aanpakken. ” Procureur des Konings F. Jodts: “ De insteek van de actie is dubbel, zowel ter hand werken als mensen die verkeersboete of verkeersbelasting niet betaald hebben komen hier aan bod. Het is een meerwaarde om verschillende diensten samen te zetten, ook aan Franse zijde, zij bezitten soms bepaalde informatie die wij niet hebben. We moeten streven naar gelijkmatige controles, niet enkel dergelijke grote controles, maar ook kleinere controles.” Burgemeester Eddy Lust van Menen: “Deze actie kan tevens even herinneren aan ons lopende voorstel tot opstarten van een pilootproject teneinde ook binationale acties (met gemengde patrouilles op beider grondgebied) te kunnen voeren samen met de police municipale van Halluin (nu niet mogelijk wegens niet opgenomen in de Akkoorden van Doornik II). Daartoe werd via Lille Eurometropool en in samenwerking met gemeente Halluin, stad Menen en de gouverneur tweede helft vorig jaar een schrijven gericht aan de Min van BZ. Feedback hierop mochten wij nog niet ontvangen. Mocht het korps van het Franse Halluin ook in België kunnen opereren, dan zou ons korps achttien man sterker zijn.”

Resultaten actie:

Gerechtelijk: – Drugs: 4 – Wapens: 2 – Afvalstoffen: 1 – Arbeidswetgeving: 6 – RIR: 1 Verkeer: – Verkeersinbreuken met takeling: 7 – Verkeersinbreuken met immobilisatie: 7 – Verkeersinbreuken algemeen: 29 – Snelheidsovertreding via flitsvoertuig: 44 – Fiscaal België met takeling: 1 – Drugs in het verkeer: 4 – Alcohol in het verkeer: 2 Opmerking: VLABEL: 2757 voertuigen gescand – 10 Pv’s in totaal opgesteld – 3968,57 euro geïnd Totaal aantal voertuigen gecontroleerd door politie- en douanediensten: 141 voertuigen effectief gecontroleerd en 246 personen gecontroleerd.

Foto: FVL
Foto: FVL
 
Foto: FVL
Foto: FVL
 
Foto: FVL
Foto: FVL
 
Foto: FVL
Foto: FVL

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
7 mei 2023
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws

Autodiefstallen in de regio rond Menen

MENEN – De Politiezone Grensleie meldt een alarmerende toename van autodiefstallen die lijken voort te vloeien uit de opkomende trend van “mouse jacking”. In de