BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Stargate-project voor een groenere luchtvaart is twee jaar jong

BRUSSEL – Het Stargate-project van Brussels Airport in samenwerking met een consortium van 21 partners, loopt intussen 2 jaar. Het doel van dit Europees Green Deal project is om concrete projecten uit te werken om de luchtvaart en luchthavens duurzamer te maken. Hiervoor werd het voorbije jaar onder meer ingezet op het bestellen van elektrische grondafhandelingsmateriaal en het voorzien van de laadinfrastructuur, het verder uitrollen van de Digital Green Lane om de wachttijden voor vrachtwagens in te korten en het aanmoedigen van alternatieve mobiliteitsopties bij het luchthavenpersoneel.

Stargate heeft de ambitie om innovaties en initiatieven te ontwikkelen voor een versnelde transitie naar een groenere luchtvaart en omvat een dertigtal kleinere en grote projecten gericht op drie grote pijlers: de verdere decarbonisatie van de luchthavenoperaties, het verbeteren van de lokale omgevingskwaliteit, en het stimuleren van de modal shift.

Tijdens het tweede jaar van dit project zijn een aantal concrete initiatieven uitgewerkt en uitgerold, en is er ook heel wat voorbereidend werk gebeurd voor verschillende tests en demo’s die in 2024 zullen volgen.

Elektrificatie in de praktijk

Op vlak van decarbonisatie wordt er binnen Stargate onder meer ingezet op elektrisch grondafhandelingsmateriaal.

DHL Aviation is als partner binnen het consortium na succesvolle tests, overgegaan tot het bestellen van verschillende types elektrische machines. In december zullen er al 11 elektrische tractoren (Mulags) en 14 crew busjes worden geleverd, tegen mid 2024 volgen er dan 2 noise lifters, 2 belt loaders en 9 high loaders. Na levering zal hiermee al meer dan 30% van het grondafhandelingsmateriaal van DHL elektrisch zijn, een grote stap in de verduurzaming van hun grondoperaties.

Stargate-project voor een groenere luchtvaart is twee jaar jong

Hiermee kan zowel de CO2-uitstoot als de geluidsimpact van de grondoperaties drastisch verminderd worden, wat zowel voor het personeel als de omwonenden belangrijk is. De nodige voorbereidingen op het terrein zijn hiervoor al gebeurd. Hiervoor zijn er 28 laadplaatsen voorzien, waarbij er nog 10 bijkomende laadpunten zullen volgen.

Digital Green Lane en modal shift

De Digital Green Lane is een volledig digitaal systeem voor het aanleveren en afhalen van goederen tussen expediteurs en grondafhandelaars, dankzij het gebruik van applicaties via BRUcloud.

Dit proces biedt heel wat voordelen: minder lange wachttijden voor de vrachtwagens die goederen leveren en ophalen, en dus minder CO2-uitstoot, meer transparantie en minder papier. Dit systeem werd verder uitgerold door cargo community organisatie Air Cargo Belgium en intussen wordt 95% van alle goederen in de cargo-zone op Brussels Airport via dit systeem verwerkt. Op de partnerluchthaven Athens International Airport werd er het voorbije jaar ook een piloot-programma met dit systeem opgestart.

Eén van de objectieven van Stargate is ook om de modal shift te versterken, onder meer bij het luchthavenpersoneel.

Op Brussels Airport is in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een Fietsmanager aangesteld, deze zal op de luchthaven het fietspotentieel in kaart brengen en concrete maatregelen en acties uitwerken om het aantal fietsers een boost te geven. Zo is er al een campagne geweest met “De Fietstest”, zijn er fietstellers geplaatst op de luchthaven en is er een fietsenquête gehouden om de noden en drempels bij het personeel in kaart te brengen.

Daarnaast is er ook een Carpool-tool gelanceerd, waarmee medewerkers van alle luchthavenbedrijven makkelijk collega’s uit de buurt kunnen vinden om te carpoolen.

2024: het jaar van de versnelling

Het afgelopen jaar zijn heel wat projecten voorbereid, waardoor het Stargate-project in 2024 een versnelling zal kennen.

Volgend jaar zullen er verschillende tests en demo’s op het terrein kunnen worden uitgevoerd. Zo zal er op Brussels Airport onder meer grondafhandelingsmateriaal op waterstof worden getest door de afhandelaars in de cargo-zone, om de voor-en nadelen op het terrein te kunnen evalueren.

Ook Aéroport de Toulouse-Blagnac zal grondafhandelingsmateriaal op waterstof testen.

Een mengeling van kerosine met biobrandstoffen voor vliegtuigen kan op Brussels Airport via de NAVO-pijpleiding geleverd worden, maar binnen Stargate wordt er ook gekeken naar het kleinschaliger mengen van biobrandstof met kerosine met een hoger percentage biobrandstof.

Het voorbije jaar is de nodige voorbereiding gebeurd voor het ontwikkelen en ontwerpen van een mobiele menginstallatie die dit mogelijk maakt. In samenwerking met Sky-tanking zal deze volgend jaar op Brussels Airport getest worden.

Voor het taxiën van vliegtuigen kan in plaats van de eigen motor ook een TaxiBot op biodiesel worden gebruikt. Zo’n TaxiBot, die zorgt voor minder CO2-uitstoot, zal volgend jaar getest worden op het terrein om de voordelen en werking van deze nieuwe machines in kaart te brengen.

Budapest Airport zal verder nog werken aan het voorzien van elektrische laadinfrastructuur en het onderzoeken van de mogelijkheden en het aanbod van biobrandstoffen. Ook bij Athens International Airport wordt ingezet op elektrificatie, onder meer met een proof of concept voor hun diensten “Airside Operations” en “Wildlife control”. Aéroport de Toulouse-Blagnac zal inzetten op een operationele leveringsketen voor biobrandstoffen en een studie opzetten om na te gaan hoe een luchthaven autonoom op 100% hernieuwbare energie zou kunnen werken.

De partners in het Stargate-consortium zijn Athens International Airport, Budapest Airport, Aéroport de Toulouse-Blagnac, Brussels Airlines, TUI, DHL Aviation, Engie Laborelec, Air Cargo Belgium, Skytanking, skeyes, To70 Aviation, Lux Mobility, Universiteit Hasselt, expertisecentrum Erasmus UPT, IES R&D, Sopra Steria, Provincie Vlaams-Brabant, Quatra, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), NMBS en het Vlaams Instituut voor Logistiek.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
27 november 2023
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Nieuws