BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Wegenwerken

Grote asfalteringswerken op de Naamsesteenweg vanaf 1 juli 2024

Grote asfalteringswerken op de Naamsesteenweg vanaf 1 juli 2024

LEUVEN – Het Agentschap Wegen en Verkeer voert deze zomer uitgebreide asfalteringswerken uit op de Naamsesteenweg, van aan de ring van Leuven tot voorbij de brug E40. De werken vinden in drie fasen plaats, verdeeld over 2,5 km in beide richtingen. Per fase is de Naamsesteenweg een afgesloten werfzone met omleidingen voor plaatselijk, doorgaand en zwaar verkeer. Ook fietsers volgen lokale omleidingen. Handelaars in de afgesloten werfzone zijn enkel te voet bereikbaar. Tijdens het zomers bouwverlof is de Naamsesteenweg open voor verkeer.

Het wegdek, de aanliggende fietspaden en parkeerstroken van de Naamsesteenweg krijgen een opknapbeurt. De twee bovenste lagen asfalt worden verwijderd. Waar nodig wordt ook de fundering bijgewerkt en in dat geval ligt de gewestweg een halve meter lager. Nadien krijgt het geheel een nieuwe opbouw in asfalt met nieuwe wegmarkeringen.

Naamsesteenweg in drie fasen afgesloten

De twee eerste fasen duren elk een week. De derde en laatste fase duurt een paar dagen langer, omdat de fietspaden en boordstenen worden bijgewerkt. De vernieuwde rijweg, fietspaden en verhoogde bushaltes aan de Huttelaan (2022) blijven onaangeroerd.

Fase 1 vindt plaats van 1 tot en met 5 juli 2024, tussen de ring van Leuven en het spoorwegstation Heverlee. In fase 2, van 8 tot en met 12 juli 2024, wordt het traject tussen het spoorwegstation Heverlee en de Koning Leopold III-laan aangepakt.

Na het zomers bouwverlof volgt fase 3 van 5 tot en met 14 augustus 2024, waarbij het traject tussen de Koning Leopold III-laan (inclusief het kruispunt) en de parking Bierbeekpleindreef wordt vernieuwd.

De Naamsesteenweg en de aansluitende zijstraten worden tijdens de werken in elke fase en per werfzone afgesloten. Voor doorgaand en zwaar verkeer en fietsers gelden omleidingen. Voetgangers kunnen langs de werfzone voorzichtig doorwandelen. Waar nodig wordt uitzonderlijk plaatselijk verkeer toegelaten voor omwonenden, maar bewoners en ondernemers wordt aangeraden hun voertuigen buiten de werfzone te parkeren. Er kan binnen de werfzones niet geparkeerd of gefietst worden langs de Naamsesteenweg. De dienstregeling van De Lijn ondervindt eveneens hinder. Voor actuele informatie kunnen reizigers terecht op delijn.be/routeplanner, de app van De Lijn of contact opnemen via 070 220 200 (€0,30/minuut). Reizigers vanuit Waals-Brabant kunnen eventueel aangepaste dienstregelingen van Le Tec bekijken via www.letec.be.

Naadloze afwerking voor Naamsesteenweg na vele lokale verbeteringen

In de afgelopen jaren zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd op de Naamsesteenweg. Zo zijn de fietspaden en de rijweg richting Oud-Heverlee vernieuwd, is de verkeersveiligheid op het Lodewijk Engelbertus Van Arenbergplein verhoogd, en zijn diverse bushaltes toegankelijk gemaakt met verhoogde perrons.

Met deze asfalteringswerken knapt Wegen en Verkeer de hele Naamsesteenweg op Leuvens grondgebied op, van aan de ring tot de parking bij Heverleebos. Hiermee blijft de gewestweg voorlopig in goede staat, aangezien de grote herinrichting met gescheiden fietspaden nog even op zich laat wachten. De Stad Leuven leidt een studie om de Naamsesteenweg te onderzoeken voor meer leefbaarheid en verkeersveiligheid in de toekomst.

Communicatie via nieuwsbrief en Whatsapp

Voor meer informatie over de werken en omleidingen kunnen bewoners zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief of binnenkort de QR-code scannen voor het Whatsapp-kanaal (proefproject) via wegenenverkeer.be/naamsesteenweg.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
19 juni 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Wegenwerken