BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Open wervendag – bezoek de nieuwe sluis in Harelbeke

Open wervendag - bezoek de nieuwe sluis in Harelbeke
Foto: FVL
De Leiewerken in Harelbeke kaderen binnen het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Om het traject tussen de Seine en de Schelde geschikt te maken voor grotere vaartuigen, dienen heel wat aanpassingen te gebeuren. In Harelbeke komt er een nieuwe sluis met dubbele stuw, een vispassage, een draaibrug voor fietsers en voetgangers en zal het water weer tot aan de Banmolens stromen. Verder is de Hogebrug vernieuwd en wordt de Kuurnebrug opgehoogd. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en de verschillende aannemers van THV LeieLand werken binnen het project Seine Schelde Vlaanderen nauw samen aan de toekomst van de binnenvaart in Harelbeke. Het project kwam onlangs in een stroomversnelling terecht: de bestaande sluis werd inmiddels volledig afgebroken, heel binnenkort start de bouw van de nieuwe en grotere sluis, de werken om de Leie opnieuw met de banmolens te verbinden gingen recentelijk van start, ook aan de verschillende kaaimuren wordt ondertussen hard verder gewerkt, …

Nieuwe, grotere sluis

Rond de zomer van 2016 werd de tijdelijke sluis in gebruik genomen. Intussen heeft de oude sluis plaatsgemaakt voor een grote bouwkuip. Daar start de aannemer binnenkort met de bouw van de nieuwe, grotere sluis. Maar voor het zover is, moet de bouwkuip nog leeggepompt worden. 45.000.000 liter water of maar liefst 18 olympische zwembaden kunnen met dit water gevuld worden. De bouw van de nieuwe sluis verloopt vervolgens in sneltempo. Volgens de huidige planning varen de eerste schepen eind dit jaar al door de nieuwe sluis. Nadien volgt nog de bouw van een nieuwe stuw en de aanleg van het Moleneiland.

Intake Banmolens

Door de Leiewerken wordt ook het water in de omgeving opgewaardeerd. De oude Leiearm aan de Banmolens wordt opnieuw met de Leie verbonden. Daardoor zal het water in de toekomst terug tot aan de Banmolens stromen. Die verbinding wordt ook de intake genoemd. Om een vlotte verbinding voor het verkeer te garanderen, wordt er ook een brug over de intake geïnstalleerd. Deze werken zijn in april van start gegaan en worden na de zomer van 2017 afgerond.

Heraanleg Vrijdomkaai en Twee-Bruggenstraat

Ook de werken aan de Vrijdomkaai en de Twee-Bruggenstraat zijn momenteel volop bezig. Op de Vrijdomkaai wordt er vooral gewerkt aan de wegenis en het warmtenet. Tegelijkertijd worden er rioleringswerken uitgevoerd. In de Twee-Bruggenstraat wordt er intussen verder gewerkt aan de kaaimuren. Beide straten ondergaan momenteel een metamorfose. De verlaagde kade aan de Vrijdomkaai, waar het contact met het water het grootst is, wordt ongetwijfeld een van de mooiste plekken in de omgeving. Er komt ook een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen en een mooie promenade langs het water. De nieuwe Twee-Bruggenstraat wordt groener en krijgt eveneens een promenade langs de Leie. Er komen zitbanken en een dubbele rij bomen. De werken op de Vrijdomkaai en in de Twee-Bruggenstraat worden tegen eind dit jaar afgerond.

Open Wervendag

Op 7 mei 2017 stelt Waterwegen & Zeekanaal de werfhekkens tijdens Open Wervendag uitzonderlijk en eenmalig open voor het grote publiek. Bezoekers kunnen op ons 3 km lange parcours al wandelend alles te weten komen over de werf. Wie de werking van een sluis van dichtbij wil beleven, kan zich ook inschrijven voor een boottocht door de tijdelijke sluis. Intussen reserveerden al meer dan 500 bezoekers een plaatsje op het schip! Iedereen is welkom, enkel voor de boottocht vragen we aan de bezoekers om zich in te schrijven.

Open wervendag - bezoek de nieuwe sluis in Harelbeke
Foto: FVL

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
4 mei 2017
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws