BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Sluis Ooigem wordt klaargestoomd voor de toekomst

De sluis in Ooigem vormt een essentiële verbinding tussen het kanaal Roeselare-Leie en de Leie. De sluis dateert echter uit begin jaren ’70 en is toe aan een grondige opknapbeurt. Deze werken gaan gepaard met een droogzetting van de sluis. Dit biedt de gelegenheid om de sluis grondig te inspecteren en ook voor te bereiden om op afstand bediend te worden. “De renovatie van de sluis in Ooigem is van cruciaal belang voor de binnenvaart. De sluis is de enige verbinding tussen de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie. En versast jaarlijks maar liefst 4 miljoen ton ladingen. Door deze werken garanderen we deze verbinding en blijven we inzetten op goederenvervoer via het water om de mobiliteit van Vlaanderen en de regio te verbeteren,” zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Het kanaal Roeselare-Leie is een erg belangrijke waterweg voor de binnenvaart. Langs het kanaal zijn tal van bedrijven gevestigd die de waterweg intensief gebruiken om hun goederen op een duurzame manier ter plaatse te brengen. Het gebruik van de binnenvaart is niet alleen een duurzame modus maar zorgt ook voor een betere mobiliteit in Vlaanderen en in de regio.

Een vlotte en betrouwbare verbinding tussen de Leie en het kanaal Roeselare-Leie is dus essentieel, en de sluis van Ooigem vervult die rol. Jaarlijks worden ongeveer 4 miljoen ton goederen vervoerd via de sluis in Ooigem. De sluis is gebouwd begin jaren ’70 en is na jaren intensief gebruik toe aan een grondige opknapbeurt. Zo zorgen we ervoor dat deze belangrijke verbinding ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

Verloop van de werken

In 2022 vond er al een eerste natte en droge opmeting plaats met een beperkte stremming. Van 29 juli tot 1 september 2023 wordt de sluis een 2de keer drooggezet. Hiervoor worden zowel aan de opwaartse als de afwaartse kant van de sluis noodschotten geplaatst die de sluisdeuren zullen vervangen tijdens de renovatiewerken. Ook de omloopriolen worden afgesloten met speciaal ontworpen schotten.

“Op deze manier kunnen we de stalen sluisdeuren, de schuiven van de omloopriolen en de vlottende bolders vervangen. Tegelijk worden renovatiewerken uitgevoerd aan de bijhorende betonconstructie. De elektromechanische uitrusting van de sluis, o.a. voor de aandrijving van de deuren, schuiven en bijhorende kabelwerken, wordt volledig vernieuwd. Tijdens de werken wordt de sluis tot slot ook voorbereid op de latere bediening op afstand”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

In de 2de helft van augustus worden dan de nieuwe stalen sluisdeuren geplaatst. Deze kwamen begin juli al aan op de werf. De werken zullen tegen begin september volledig afgerond zijn.

Mobiliteitsimpact beperken

Bij het voortraject met de bedrijven langs het kanaal en de kanaalgemeenten werd ingezet op het beperken van de impact van deze werken. Samen met deze bedrijven werd een traject doorlopen om zich te kunnen blijven bevoorraden. Want heel wat bedrijven in de omgeving maken voor het vervoer van hun goederen gebruik van de binnenvaart en moeten hiervoor ook via de sluis van Ooigem.

“In samenwerking met Rebel Advisory en Voka werden logistieke multimodale alternatieven uitgewerkt en besproken op maat van de bedrijven. Een van de alternatieven die blijvend gebruik maakt van de binnenvaart tijdens de stremming verloopt via de kade van de River Terminal Wielsbeke op de Leie om ladingstrajecten op te splitsen over meerdere modi en maakt gebruik van een kade net achter de sluis op het kanaal Roeselare-Leie”, vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. “Om de mobiliteitsimpact door de toename van het aantal (lokale) vrachtwagenbewegingen te beperken is samen met het lokaal bestuur Wielsbeke ook een minder hinder plan uitgewerkt met tijdelijke verkeersmaatregelen.”

“De werken worden georganiseerd met een maximale inzet van ploegen die 24/7 werken, ook in de (bouw)verlofperiode. Dit om de scheepvaartstremming te beperken tot maximaal 35 kalenderdagen en ook de verkeershinder voor buurtbewoners zo kort mogelijk te laten duren”, vult gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts aan. “Via de River Terminal Wielsbeke en een kade net achter de sluis op het Kanaal Roeselare-Leie wordt nog een tijdelijke op- en overslag voor het kanaal voorzien. Om de bedrijven maximaal te faciliteren bij hun stockopbouw voor de stremming van de sluis werd een maand voor de werken 24/7 bediening voorzien van de sluizen in Ooigem en Evergem. Dit zal ook het geval zijn na de het einde van de stremming om de bedrijven opnieuw zo snel mogelijk te kunnen laten beleveren.”

De werken worden uitgevoerd door de TM Artes NV – Victor Buyck Steel Construction NV – Besix Unitec. Kostprijs van het project: 16 miljoen euro

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
3 augustus 2023
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Nieuws