BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Lessen in VTI Menen kunnen vanaf dinsdag hervat worden

Lessen in VTI Menen kunnen vanaf dinsdag hervat worden
Foto: FVL
VTI St.-Lucas in Menen hervat vanaf dinsdag 25/05/2021 de lessen nadat het vorige week woensdagavond werd opgeschrikt door bedreigingen via sociale media. De dreigementen werden ernstig genomen en de school werd uit voorzorg twee dagen gesloten. Diederik Bevernage, coördinerend directeur van de scholengroep Scholen aan de Leie: “ Zowel op donderdag als op vrijdag communiceerden we met het schoolpersoneel, de leerlingen en hun ouders. Donderdag beschikte de politie nog niet over voldoende informatie om er te kunnen van uitgaan dat de school vrijdag terug veilig open kon. We beslisten in onderling overleg om de school ook op vrijdag uit voorzorg gesloten te houden. Vrijdag vonden wel online-lessen plaats, zodat de leerlingen en leerkrachten samen de recente gebeurtenissen konden plaatsen.”

Stand van zaken

Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder Politiezone Grensleie: “Met onze politiezone Grensleie hebben we sinds woensdagavond alle zeilen bijgezet en een opsporingsonderzoek verder uitgetekend. Onze rechercheurs die de zaak behartigen, zijn dit verlengd pinksterweekend nog verder onderzoek aan het verrichten. In samenspraak met het Parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, zijn we voornamelijk leerlingen van de school aan het ‘bevragen’. Gelet het hier gaat om minderjarigen moeten we diverse wettelijke procedures respecteren in dat kader. Dat belet niet dat onze onderzoeksfocus ook naar verdachten buiten de school gaat. De goede samenwerking met de schooldirectie wil ik in deze extra onderlijnen: waar mogelijk hebben zij vanuit hun functie en bevoegdheden info bevraagd ter ondersteuning van ons lopende onderzoek.”

Ook op vlak van ‘Computer Crime Unite-verrichtingen’ zijn er stappen bezig, of hoe klassiek onderzoek digitaal onderzoek raakt.

“We hopen spoedig op ‘witte rook’ zodat de sereniteit op school kan terugkeren en de leerlingen, in deze corona-tijden, de maximale focus op het leren kunnen leggen en op de examens die voor de deur staan. Alle info, ook anoniem blijft welkom!” Aldus nog commisaris Vannieuwenhuyse.

Terug naar school

Vanaf morgen kunnen de lessen fysiek terug hervat worden. Diederik Bevernage: “ Gezien de elementen waarover de politie tot op heden beschikt, kan de school morgen terug in veilige omstandigheden open. Leerlingen en personeel worden hiervan op de hoogte gebracht. De politiediensten zulle zichtbaar én met anonieme patrouilles aanwezig zijn in de schoolomgeving. Bovendien zullen alle personeelsleden van de school dinsdagmorgen opgevangen worden door slachtofferbejegening van de lokale politiezone en een psycholoog van de externe preventiedienst van de school. Zij zullen instaan voor een eerste (crisis)opvang (en zo nodig politionele kadering). Mensen die nood zouden hebben aan verdere individuele hulp zullen ondersteund worden en kunnen eventueel ook worden doorverwezen naar het CAW voor verdere slachtofferhulp. Tevens zal het CLB en de vzw Ligand ter plaatse zijn. Zij zullen de personeelsleden ondersteunen bij de eerste contacten met de leerlingen. Dit stelt de personeelsleden in de mogelijkheid op hun beurt de aanwezige leerlingen te informeren en de nodige ondersteuning te bieden.”

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
24 mei 2021
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws

Autodiefstallen in de regio rond Menen

MENEN – De Politiezone Grensleie meldt een alarmerende toename van autodiefstallen die lijken voort te vloeien uit de opkomende trend van “mouse jacking”. In de