BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Voormalige Isocab-site in Bavikhove wordt kmo-zone met extra aandacht voor leefbaarheid in de Treurnietstraat

Foto: FVL
Foto: FVL
Intercommunale Leiedal kocht in 2020, in samenspraak met de stad Harelbeke, de site Isocab in de Treurnietstraat te Bavikhove. Als streekontwikkelaar heeft Leiedal de ambitie om van de oude bedrijfssite nieuwe ruimte voor ondernemen te maken, met de nadruk op kwaliteit met extra aandacht voor de leefbaarheid in de Treurnietstraat en ruimere omgeving. Tegelijk wil Leiedal ook de circulariteit van materialen en goederen in de kijker zetten. Zo krijgt een bestaande loods een nieuwe toekomst op Transfo in Zwevegem. Geïnteresseerden en omwonenden konden op 21 oktober een laatste bezoek brengen aan de voormalige site en kennismaken met de toekomstplannen. “Treurniet wordt heringericht als een hedendaags bedrijventerrein dat een tiental kleine en middelgrote ondernemingen zal kunnen huisvesten”, vertelt Wout Maddens, voorzitter van Leiedal. De percelen zijn maximaal 5000m2 groot. Eén groter perceel van ca 1ha is mogelijk als het productiegebouw (deels) behouden blijft. Zo hoopt Leiedal op relatief korte termijn opnieuw een antwoord te kunnen bieden op enkele van de vele ruimtevragen. “Zuinig omgaan met ruimte is een taak van elke ontwikkelaar”, vervolgt voorzitter Maddens. “Dat willen we optimaliseren, door onder meer op de perceelsgrens te bouwen en ook koppelbouw mogelijk te maken, of door bedrijfswoningen en kantoren in de gebouwen te integreren en grotendeels op verdiepingen te stimuleren.”

Veiligheid voorop

De start van de sloop van de oude site is nog deze winter voorzien, met een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden. Daarna volgen de infrastructuur- en omgevingswerken op en rond het bedrijventerrein: er komen nieuwe rioleringen, nutsvoorzieningen, wegenis, fiets- en voetpaden. De ontsluiting met Treurniet zal enkel via één nieuwe in- en uitrit gaan. Op die manier wordt een kleiner deel van de Treurniet bereden. Minder verkeershinder dus voor de buurt, ook al omdat de straat visueel wordt versmald. Naast parkings voor de eigen bedrijven komt er een collectieve parkeerhaven voor een 30-tal wagens, zowel voor de bedrijven als het publiek. De vernieuwde voetweg, die langs de opengelegde Paddebeek zal slingeren, zal de Ooigemse voetweg en de Eerste Aardstraat op termijn met elkaar verbinden.

In harmonie met het landschap

  Naast ruimte om te ondernemen is kwalitatieve publieke ruimte minstens even belangrijk bij de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein. De ontharding van de site staat ook hier centraal. Nu stroomt de open Padebeek vanuit het noordoosten tot de site en verdwijnt daar dan ondergronds. We leggen de beek opnieuw open en nemen ze zo op in een open groenstructuur. Het water krijgt zo letterlijk meer ruimte. Een collectieve waterplas voor infiltratie en buffering zal de kans op wateroverlast in de toekomst aanzienlijk verminderen. De nieuwe groenstructuur rondom de Padebeek schept niet alleen een ecologische meerwaarde, ze zorgt ook voor een harmonische overgang tussen de toekomstige kmo-zone en de bestaande bewoning. Dankzij de aanleg van trage wegen wordt de groene open ruimte een plek om te genieten voor de buurtbewoners, toevallige passanten en recreanten.

Foto: FVL
Foto: FVL

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
22 oktober 2022
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws
Geen koers in Bavikhove op 27 april

Geen koers in Bavikhove op 27 april

BAVIKHOVE – Nadat de samenwerking met Hand in Hand begin 2024 beëindigd werd, drukte vzw de Nieuwe Velovrienden even op de pauzeknop. De bestuursleden beraden