BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor vijf hectare bijkomend klimaatrobuust bos in Moervaartvallei Wachtebeke

Provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor vijf hectare bijkomend klimaatrobuust bos in Moervaartvallei Wachtebeke

WACHTEBEKE – Op dinsdag 6 februari 2024 plantten medewerkers van de Provincie Oost-Vlaanderen, 1.000 bomen, op een perceel grenzend aan de Zuidlede ter hoogte van de Puyenbrug in Wachtebeke. De rest van de aanplant van vijf hectare, volgt later deze maand. De bebossing in Wachtebeke, vormt de grootste bosuitbreiding, die de Provincie dit plantseizoen realiseert en kadert in het Landinrichtingsproject Moervaartvallei. In dat project wordt de natuur en het landschap in de Moervaartvallei verder ontwikkeld daarbij blijft er bovendien ook ruimte voor landbouw, water, erfgoed en recreatie.

Aan de westzijde sluit het nieuwe bos aan, bij een bestaande kleinere boskern (rond de ruïne van de voormalige Westmeersmolen), aan de oostzijde bij het Siesemeersbos en de bossen van het provinciaal domein Puyenbroeck. De percelen werden in 2023 aangekocht door de Provincie, met de steun van de Vlaamse overheid. Een smalle strook van vijf meter langs de Zuidlede, werd aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij die er een wandelpad zal realiseren.

Klimaatrobuust bos

De Provincie kiest voor een structuurrijk gemengd loofbos, met 39 soorten struiken en bomen. Die grote variatie zorgt ervoor, dat het bos zo goed mogelijk bestand is, tegen de gevolgen van de klimaatverandering, ziektes en droogte. Als een aantal soorten het in de toekomst minder goed doen, zal het bos toch sterk genoeg blijven en voldoende kansen voor biodiversiteit bieden.

Natuurontwikkeling in de Moervaartvallei

Het nieuwe bos, ligt in de zuidwestelijke hoek van de Moervaartvallei. Het is een uniek openruimtegebied, dat zich van Gent tot Stekene, over zeven Oost-Vlaamse gemeenten uitstrekt, tussen de Moervaart en de Zuidlede. In 2018 engageerde de Provincie Oost-Vlaanderen zich samen met verschillende partners (Vlaamse overheid, North Sea Port, Gent, Moerbeke, Wachtebeke, en de middenveldpartners Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Natuurpunt en vzw Durme) om, in het strategisch project Moervaartvallei, samen te werken aan projecten voor landbouw, natuur, water, landschap en recreatie in het gebied. Door de uitbreiding van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied, vergrootte immers de druk op de Moervaartvallei en dreigde er natuur te verdwijnen.

Het laaggelegen open landschap omvat ruim 2.800 ha en bestaat hoofdzakelijk uit, enerzijds weidse natuur, vlakke velden en imposante bomenrijen, anderzijds uit een aantal grote en kleine bosgebieden.

Landinrichtingsproject

In het kader van het strategische project, werd er een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt, dat landbouw en natuur met elkaar verzoende. Het landinrichtingsproject Kalvebos – Reepkens – Oostdonk – Maaibos (LIP KROM) vertaalt dat GRUP naar concrete realisaties op het terrein.

De bebossing aan de Zuidlede, maakt deel uit van het deelproject Oostdonk, waarbij een groenblauwe as gevormd wordt langs de Zuidlede en de Moervaart. In het projectgebied Oostdonk, worden onder andere de boskernen verder versterkt en uitgebreid, wordt de Zuidlede ecologisch opgewaardeerd en komen er bijkomende wandelverbindingen.

Provincie maakt werk van bosuitbreiding

De Provincie Oost-Vlaanderen beheert op dit moment, meer dan 1 050 hectare provinciale natuur, waarvan bijna 900 hectare bos. Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio. Voor heel Vlaanderen samen bedraagt de bosindex bijna het dubbele. De Provincie zet alles op alles, om die bebossingindex naar omhoog te krijgen.

Naast de aanplant in Wachtebeke, zorgt de Provincie deze winter onder meer ook voor bijkomende bebossing in het Leen, het Heynsdaelebos in Ronse en aan het provinciaal domein Nieuwdonk. Op die manier, komt er op de eigen provinciale gronden, dit plantseizoen in totaal 20 hectare bos bij. Daarnaast ondersteunt de provincie ook bebossingsprojecten van steden en gemeenten via het Bosloket, van particulieren via het bebossingfonds BOOST en door ondersteuning van de reguliere werking van de Bosgroepen.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
7 februari 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Samenleving