BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Vaccinatiebereik van Kind en Gezin bij baby’s en peuters blijft erg hoog

Vaccinatiebereik van Kind en Gezin bij baby's en peuters blijft erg hoog

BRUSSEL – Elk kind heeft het recht om kansrijk op te groeien. Een gezonde start hoort daarbij. ​
​Kind en Gezin heeft een belangrijke, medisch-preventieve opdracht. Een grootschalig onderzoek uit 2022 toonde al dat ouders erg tevreden zijn over de gehoorscreening, de oogscreening en de gratis vaccinaties. De nieuwe vaccinatiecijfers bewijzen dat. Ook in 2023 kozen ouders massaal voor het vaccineren van hun baby of peuter door Kind en Gezin.

Kind en Gezin bereikt via haar dienstverlening meer dan 90% van alle borelingen en hun ouders in Vlaanderen. Het gaat hierbij zowel om huisbezoeken als bezoekjes aan het consultatiebureau van Kind en Gezin waar ook vaccins gegeven worden. Kind en Gezin vaccineert het overgrote deel van de baby’s en peuters in Vlaanderen en dit volgens het basisvaccinatieschema aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad.

De cijfers bevestigen dat Kind en Gezin, de belangrijkste vaccinator is voor zeer jonge kinderen. 89,5% van de kinderen geboren in 2022 in het Vlaams Gewest kreeg in het eerste levensjaar minstens één vaccin tegen polio van Kind en Gezin, 88% werd er minstens eenmaal ingeënt tegen pneumokokken. De cijfers van vaccins tegen de andere infectieziekten uit het basis vaccinatieschema situeren zich daartussen.

Het vaccinatiebereik (minstens één dosis) van Kind en Gezin in het eerste levensjaar bleef de voorbije vijf jaar nagenoeg stabiel. Het aandeel kinderen dat minstens één dosis tegen polio kreeg bij Kind en Gezin is voor kinderen geboren in 2022 toegenomen in vergelijking met de voorgaande jaren.

Vaccin rotavirus hinkt achterop

In het aanbevolen basisvaccinatieschema zit ook het vaccin dat beschermt tegen het rotavirus. Het vaccinatiebereik van Kind en Gezin blijft ook hier hoog met 82,6%, maar is duidelijk lager dan bij de andere infectieziekten. Het aandeel kinderen met minstens één dosis tegen het rotavirus bedraagt 84,6% bij kinderen die in 2022 niet in kansarmoede werden geboren, bij kinderen in kansarmoede ligt het aandeel met 80% lager. Hiervoor zijn er een aantal mogelijke verklaringen: zo moet het rotavirus vaccin vóór een bepaalde leeftijd (24 of 32 weken, afhankelijk van type vaccin) worden toegediend en kan dit later niet meer worden ingehaald. Verder wordt het rotavirus vaccin maar deels door het RIZIV terugbetaald en kost het ouders 12,10 EUR per dosis (8 EUR bij verhoogde tegemoetkoming). Tenslotte is er ook een mogelijke praktische verklaring, want ouders moeten dit vaccin vooraf zelf aankopen en meebrengen naar het consultatiebureau.

Enkele opvallende tendensen

Uit het onderzoek blijken enkele interessante trends. Zo komt naar voor, dat kansarme kinderen en kinderen met een niet-Belgische moeder, vaker volledig worden gevaccineerd. Ook wordt er – voor het behalen van de gezondheidsdoelstellingen – door Kind en Gezin met lokale besturen samengewerkt. Momenteel is er nog géén daling in het vaccinatiebereik door Kind en Gezin. In het onderzoek wordt ook gekeken naar vaccinatiecijfers extern Kind en Gezin. In de dashboards bij cijfers op maat deelt het Agentschap Opgroeien deze cijfers ook naar ‘kansen’groepen in. Kinderen met een moeder van niet-Belgische origine blijken vaker volledig gevaccineerd door Kind en Gezin dan kinderen met een moeder van Belgische origine.

Vinger aan de pols

Dr. Veerle Vekeman, vaccinatieverantwoordelijke bij het Agentschap Opgroeien merkt op, dat er internationaal gezien, meer vaccinatietwijfel is. Zij verwijst hiervoor naar de halfjaarlijkse vaccinatiemonitoring. Die maakt het mogelijk, om eventuele dalingen in het vaccinatiebereik, snel te detecteren. ” Alertheid blijft nodig. Ik kan het niet genoeg herhalen, vaccinatie is de beste manier om kinderen te beschermen tegen ernstige ziektes “, besluit Dr. Vekeman.

Meer informatie over vaccinaties vind je op kindengezin.be en op cijfers op maat

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
5 juni 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Samenleving