BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Netwerkorganisatie politie WVL4 is succes

politiehond
Foto: FVL
Het samenwerkingsprotocol die in februari 2018 tussen de politiezones Vlas, Riho, Polder en Westkust werd ondertekend is een succes. Dat blijkt uit een evaluatie na anderhalf jaar samenwerking.Sinds de start van de WVL4 zijn de 4 politiekorpsen op tal van domeinen nauw gaan samenwerken. De belangrijkste doelstelling werd hierbij steeds voorop gesteld: een optimalisatie van de inzet qua personeel en middelen voor het invullen van zowel operationele als algemene disciplines. Elke zone behoud hun structuren om snel te kunnen schakelen en blijven zeer wendbaar maar genieten wel van de schaalvoordelen van een grote organisatie. “Als korpschef zijn we heel opgetogen over deze unieke samenwerking en de succesvolle afspraken en realisaties binnen onze netwerkorganisatie. We zien we dat samenwerken onze slagkracht verhoogt en tot resultaten leidt, In de toekomst zullen we nog meer inzetten op snelheid, technologie en innovatie bij de aanpak van bestaande maar ook nieuwe criminaliteitsfenomenen.”

Overkoepelende samenwerking

De 4 politiezones werken overkoepelend samen op volgende vlakken

 • Informatieveiligheid
 • Intern toezicht
 • Inzet van materiaal en middelen
 • Personeel/HR
 • Operationeel gerechtelijke samenwerking
 •  Local Computer Crime Unit (LCCU)
 • Verkeer (motards)
 • Operationeel bestuurlijk samenwerking
 • Secretarissen van politieraad en politiecollege – Functioneel bestuur – ICT
 • Opleiding/Monitoren
 • Innovatie en technologie
 • Informatie-uitwisseling

Toekomst

“In een politielandschap dat verder digitaliseert, met daarnaast een maatschappij en de daarmee gepaard gaande criminaliteitsvormen die steeds complexer worden, liggen heel wat uitdagingen op intensifiëren. Ook een nauwere samenwerking met nog andere politiezones wordt in de toekomst zeker niet uitgesloten”, besluiten de korpschefs.

Brexit

Burgemeester Vincet van Quickenborne van Kortrijk haalde nog een voorbeeld aan met de Brexit: “met onze WVL4 hebben wij in totaal een 1.000-tal medewerkers, beschikken wij over drones, commandowagen, honden, … We zijn voorbereid op de Brexit, om indien nodig bijstand te verlenen aan de politiezone Westkust. De politiezone Vlas kon reeds een beroep op de drones van de politiezone Westkust. De commandowagen van politiezone Riho bevat dan weer alle nieuwste snufjes en kan de beelden van de drone ontvangen en doorsturen naar het commandocentrum.” De drones kunnen bv. ook ingezet worden bij het zoeken naar vermisten. Met een warmtecamera kunnen vermisten precies opgespoord worden.

Demonstratie

Op de terreinen van de politiezone Vlas hield de WVL4 een demonstratie met alle beschikbare middelen die kunnen ingezet worden tijdens een gezamenlijke controleactie. Er was een simulatie van een verkeerscontrole waarbij de bestuurder en passagier van een voertuig werden gecontroleerd, daarop werd de wagen doorzocht door de hondenbrigade op zoek naar drugs of verdovende middelen. Drones hielden vanuit de lucht de omgeving in de gaten om te zien of niemand zou proberen weg te lopen. In de commandowagen kon men de beelden van de drone bekijken. Toen de bestuurder van de wagen het op een lopen zette, werd hij gegrepen door de politiehond. Ook burgemeester Francis Benoit van Kuurne mocht even kennis maken met de manier waarop de drugshond zijn verstopte verdovende middelen wist te vinden. Daarnaast moesten de honden ook op zoek naar een inbreker die zich had verstopt in een garage, en ook die wist de politiehond te vinden.

samenwerking politiezones WVL4
Foto: FVL
politie combi Riho
Foto: FVL

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
26 oktober 2019
Geschreven door
BRU redactie (FVL)
Nieuws